Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Brandts Franz, Bertram Matthias


Kompas pro mladého dělníka, učně nebo tovaryše.

Brandts Franz, Bertram Matthias? Richard, 1888
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Rolník, živnostník a duchovní

Sestaven péčí spolku „Arbeiterwohl“. K autorství: zakladatelem tohoto spolku byl r. 1880 průmyslník a katolický aktivista Franz Brandts. Spisek ovšem patrně přímo sestavil otec Richard Bertram, který je autorem podobné knihy Kompas pro ženatého dělníka vhodný i pro řemeslníka nebo rolníka.
Orig. Kompaß für den jungen Arbeiter auch für Lehrlinge, Gesellen und brave Bauernburschen sehr empfehlenswert, 1884.