Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Braito Silvestr Maria Josef (red.)


Výhledy do života a světa. Měsíčník pro otázky náboženské, kulturní, sociální a literární. Všechna čísla – kompletní (první dva roč. bez obálek).

Braito Silvestr Maria Josef (red.), 1939
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Začaly vycházet 1939, ale už v r. 1941 je němečtí okupanti zakázali. Vyšly tedy jen tři ročníky, poslední neúplný; celkem tedy: roč. 1 (leden 1939) – 3 (květen 1941, do č. 5 vč.).