Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Braito Silvestr Maria Josef


Církev. Tajemné tělo Kristovo.

Braito Silvestr Maria Josef, 1948
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)

Edice Jiskry, sv. 12.


Církev. Studie apologeticko-dogmatická.

Braito Silvestr Maria Josef, 1946
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)

Dominikánská edice Krystal, sv. 80.


Podstata křesťanství. Živé synovství Boží.

Braito Silvestr Maria Josef, 1947
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Knihovna Logos, sv. 8.


Nevezmeš jména Božího nadarmo

Braito Silvestr Maria Josef, 1947
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 1. až 3. přikázání Boží

3. neznm. vyd. (1. a 2. vyd. 1942, Edice Jiskry, sv. 2). OCR je ručně zkontrolováno, Pán Bůh odplať!


Výstup duše k Bohu – úvahy pro ty, kteří se snaží o život v Bohu, obzvláště pro řeholní sestry

Gross Joseph, 1940
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři

Vydal P. Wendelin Meyer OFM (Stille Wege zu Gott – Gedanken zur Sammlung und Besinnung, vyšlo asi 8 vydání, naposledy r. 1956); "se svolením vydavatelovým přeložil Josef Tymel", úvod Vezmi a čti napsal P. Silvestr Maria Braito OP. Shodně vyšlo ještě r. 1941.


Co je to dominikán? Informační brožura o dominikánském řádu.

Braito Silvestr Maria Josef, 1948
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři

Dominikánská edice Krystal, sv. 94?. Ředitelem této edice byl právě P. Braito OP.


Příručka pro studentské exercicie

Braito Silvestr Maria Josef, 1941
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Dominikánská edice Krystal, sv. ?.


Modlitba sv. růžence a růžencové bratrstvo

Braito Silvestr Maria Josef, 1942
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Dominikánská edice Krystal, sv. 62.


Bratrstvo blahoslavené Imeldy

Habáň Metoděj Petr, 1940
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Výchova v rodině

Dominikánská edice Krystal, sv. ?. K autorství – P. Braito Silvestr Maria Josef OP byl ředitelem edice.


Vítězové

Braito Silvestr Maria Josef aj. red., 1948
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

"Vítězové. Naši Vítězové musejí více proniknouti. Dočítáte se v Hlubině, v čem záleží křesťanská dokonalost, o tom, že všichni jsou povoláni ke svatosti. Proto jsme založili sbírku Vítězů, abychom ukázali na nejstarších i na nejnovějších příkladech, že všechny stavy a všechny povahy mohou opravdu uskutečniti Krista a jeho učení v konkrétním životě. Proto uveřejňujeme především životy svatých neznámých, poslední doby. Všechny řády i kongregace tu mají příležitost ukázati světu svůj skrytý poklad, ukázati, jak jejich duch vedl skrze svatě zakladatele anebo svaté členy, jak vedl k naplněni Evangelia. Máme již řadu rukopisů v zásobě, takže již celý příští rok je vlastně obsazen. Prosíme proto všechny své čtenáře, aby se podle možností abonovali i na Vítěze anebo aspoň, aby upozornili na Vítěze ty, kterým je Hlubina poněkud vysoká. Zvláště veledůstojní páni mohli by nám zde svou propagací velmi prospěti. Vítězové jsou zaručeni, nejsou v krisi, ale je nám líto, že nejsou ještě více rozšířeni. Vydali jsme již 10 životů svatých. V tomto počtu může každý najiti svého svatého, svůj vzor. Braito" Vítězové. Na hlubinu 1935, č. 10, str. 644n.
0001: Pier Giorgio Frassati. Život vítězného mládí. Cojazzi Antonio, 1947 – jakýsi úvodní sv. celého projektu, je označen jako Knihovna "Vítězů" č. 1. Pak už následuje 0101, t. j. roč. 1, č. 1. Titul je zařazen v pododd. 1305: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870.
0103: Rubín Moravy. Blahoslavený Jan Sarkander. Šumšal Josef (zavražděn Němci v Dachau), 1934.
0108: Svatý Dominik. Soukup Emilian František, 1934.
0305: Svatý Jan Křtitel de la Salle. Hroch Karel Boromejský, 1936.
0307: Bedřich Ozanam. Křesťan v bezpečné blízkosti Boha. Krejza Miloš, 1936.
0308: Svatý František Solano. Patron františkánských misií. Řezníček Josef, 1936.
0402: Svatý Ignác z Loyoly. Fiala František (někdy pseudonym Horák František Serafínský), 1937.
0406: Sv. Magdalena Žofie Baratová. Zakladatelka řehole Nejsvětějšího Srdce Sacré Coeur. Vávrová Hedvika, 1937.
0506: Bl. Jan Lohel. Ondráček Vilém, 1938.
0508: Svatá Terezie od Ježíše. Štechová Marie, 1938.
0510: P. Stanislav Vydra. Učitel, kněz a vlastenec. Benetka Bořivoj, 1938
0601: Marie Camachová. První mučednice katolické akce. Chlad Karel František, 1939.
0605: Sv. Albert Veliký, vědec a učitel církve. Čala Antonín František, 1939.
0609: Marie Wardová. Novosad Theofil Ignác, Čala Antonín František, 1939.
0610: Jan IV. z Dražic, biskup pražský. Sahula Jiří, 1939.
0702: Lo Pa Hong, muž katolické akce. Mirvald Karel, 1940.
0709: Josefina Chotková. Žena statečného ducha a křesťanského srdce. Lipanský Jetřich, 1940.
0801: Sv. Klement Hofbauer, apoštol Vídně (Wien). Novosad Theofil Ignác, Čala Antonín František, 1941.
0802: Eduard Brynych, biskup královéhradecký. Dubský Jiljí Ludvík, 1941.
0803: Sv. Vavřinec z Brindisi. Zakladatel česko-moravské provincie řádu kapucínského. Rabas Vavřinec, 1941.
0805: Inženýr Matthey. Chlad Karel František, 1941.
0807: Kardinál J. H. Newman. Weirich Marko, 1946.


Tajemná slova – zjevení a vidění svaté Brigitty Švédské

Birgitta de Suecia, svatá, Braito Silvestr Maria Josef, 1938
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1302 do r. 1563

Výběr (z) Revelationes. Dominikánská edice Krystal, sv. 32.


Svatý Filip Neri, apoštol mládeže a reformátor Říma

Braito Silvestr Maria Josef, 1937
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870

Dominikánská edice Krystal, sv. 29.


Dominikánská edice Krystal – její kompletní bibliografie (do r. 1949)

Braito Silvestr Maria Josef, 1948
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Bibliografie české katolické literatury

V bibliografii chybí ještě několik položek – jsou označeny ?; pokud by měl některý čtenář o pořadovém čísle některé z nich informaci, prosíme o její sdělení – děkujeme.
V edici vyšlo i několik soukromých bibliofilských brožur, charakterizujeme je jako Bibliofilie Krystal, sv., a vycházela zde i pojednání o jednotlivých světcích – tato sbírka Vítězové je zvlášť v pododdělení 1301: Soustavné přehledy světců.


Na hlubinu – všechna čísla, vč. kompletní bibliografie

Braito Silvestr Maria Josef, Nekvinda Libor, 1948
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Podnázev 1. roč. (1926) je Časopis pro pěstování a prohloubení duchovního života, hned od r. 1927 Revue pro vnitřní život. Vydávání skončilo r. 1948. Před celek souborů zařazujeme publikaci Na hlubinu 1926 – 1948. Bibliografie revue pro duchovní život. Nekvinda Libor, 2000; autorovi děkujeme za souhlas se zveřejněním.
Pozn.: 1. Pro badatele vč. tradičních katolíků, kteří hledají příčiny dnešní církevní situace, je studium této revue nezbytné. Veliké množství zdejších podnětů a praménků, které jsou proti předchozím dobám při zběžném pohledu decela nenápadné, později, jak šel čas, sílilo ve stále originálnější a stále mocnější proudy, až se vše slilo v jeden současný moderní veletok.
2. Ročníky 1934 a 1938 je vhodné přeskenovat; ten, kdo je skenoval, skeny vyhodil a jeho OCR není valné.