Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Bradáč Vincenc, Bernard Jan Nep


Příběhy Starého Zákona a jim přípojené nábožné rozjímání pro lid křesťanský.

Bradáč Vincenc, Bernard Jan Nep., 1870
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 55.


Příběhy Nového Zákona a jim přípojené nábožné rozjímání pro lid křesťanský.

Bradáč Vincenc, Bernard Jan Nep., 1873
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 58.