Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Bráf Albín


Sociální vědy a kněz. Řeč pronesená na sjezdu bohoslovců a kněží v Českých Budějovicích.

Bráf Albín, 1906
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Sociální nauka Církve

Zvláštní otisk z "Věstníku katolického duchovenstva".