Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Bougaud Louis Èmile


Ježíš Kristus – důkaz jeho božství

Bougaud Louis Èmile, 1898
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 10 (80 stran). Vyšla pak ještě dvě česká vydání: 1927 (72 stran) a 1947 (163 stran). Uveřejňujeme vyd. 2.


Církev

Bougaud Louis Èmile, 1923
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)

Dle 7. vyd. franc. Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 1.


Zpověď a eucharistie

Bougaud Louis Èmile, 1913
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Zpovědnice

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 56. Dle šestého vydání francouzského.


O bolesti

Bougaud Louis Èmile, 1903
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 30. Dle 4. vydání francouzského přeložil P. Ant. Melka. 2. vyd. 1916, 3. vyd. 1928, 4. vyd. 1947, 1. slov. vyd. 1946, 2. slov. vyd. 1949.