Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Bordenave Marie Therese


Lilie Panny Marie blahoslavená Bernadeta Soubirousová

Bordenave Marie Therese, 1928
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

Jediné čes. vyd. Orig.: Le Lys de Marie : Bernadette Soubirous, Venerable Soeur Marie-Bernard, poprvé 1914.