Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Bochořák Klement, Durych Jaroslav


Nevezmeš jména Božího nadarmo

Bochořák Klement, Durych Jaroslav, 1942
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 1. až 3. přikázání Boží

Dominikánská edice Krystal, sv. 63 (toto číslo není v brožuře uvedeno a tak, snad jen zatím, není zcela jisté). OCR je ručně zkontrolováno, Pán Bůh odplať!