Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Blanco Marie Thérèse, Revel Thérèse Eugenia, Castellan Dominique


Milosrdná láska. Pobožnost k svatým ranám Pána našeho Ježíše Krista.

Fūrgottová Xaverie (red.), 1926
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

Školské sestry OSF, sv. 13. Vyňato z knihy Sestra Marie Marta Chambonová, Salesiánka v Chamberách 1841 – 1907. Blanco Marie Thérèse, Revel Thérèse Eugenia, Castellan Dominique, 1926 – v pododd. 1410: Přední světové osobnosti. Vyšlo ještě 2. vyd. 1942. K autorství – tehdejší představená.


Sestra Marie Marta Chambonová, Salesiánka v Chamberách 1841 – 1907.

Blanco Marie Thérèse, Revel Thérèse Eugenia, Castellan Dominique, 1933
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Přední světové osobnosti

2. vyd. (1. vyd. 1926). Školské sestry OSF, sv. 16. Orig. Soeur Marie-Marthe Chambon. Religieuse de la Visitation de Chambéry, 1841 – 1907, poprvé 1925 – Matka představená, která zřejmě nad knihou dohlížela, není jmenována.