Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Blažíček Oldřich Jakub, Preiss Pavel J. M., Šámal Jindřich


Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném

Blažíček Oldřich Jakub, Preiss Pavel J. M., Šámal Jindřich, 1948
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

Dominikánská edice Krystal, sv. 96?.