Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Birgitta de Suecia, svatá, Braito Silvestr Maria Josef


Tajemná slova – zjevení a vidění svaté Brigitty Švédské

Birgitta de Suecia, svatá, Braito Silvestr Maria Josef, 1938
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1302 do r. 1563

Výběr (z) Revelationes. Dominikánská edice Krystal, sv. 32.