Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Berthe Augustine


Sv. Alfons de Liguori, církevní učitel a zakladatel kongregace redemptoristů

Berthe Augustine, 1931
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870

(název pokračuje:) k 200letému jubileu založení kongregace z francouzského originálu P. Bertha přeložil Martin Janů C. SS. R. 1. franc. vyd. Saint Alphonse de Liguori, r. 1900.