Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Bernadot Marie-Vincent


Eucharistií k nejsvětější Trojici

Bernadot Marie-Vincent, 1928
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mše svatá, svátosti

2. vyd. 1935, 3. vyd. 1937. Dominikánská edice Krystal, sv. 2.