Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Benes Eduard aj. red


Benešovy Dekrety. Komentář a některé dekrety.

Benes Eduard aj. red., Žantovský Petr, 1945
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Novodobé dokumenty, týkající se našeho národa

Publikace sestává ze tří částí: 1. Přehled Benešových dekretů platných i zrušených. 2. Znění všech platných dekretů. 3. Některé význačnější dekrety v textovém tvaru.
Připojujeme Separát z knihy Svět včerejška, dneška a … Žantovský Petr, 2020.