Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Belloc Joseph Hilaire Pierre René


Hospodářské směry novověku. Studijní příručka pro sociální práci.

Podveský Alois, Šilhan Jindřich, Vašek Bedřich, 1939
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Církev a národ, Církev a stát

Edice Jitra (ř. 1), sv. 9; posl. sv. (řady 1). Je škoda, že autoři nezmínili distributismus jakožto pro novověk nejlepší hospodářský směr. Bellocův (a Chestertonův) essay vyšel r. 1936 – Obnova majetku. Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 2020 v tomto pododdělení.


Obnova majetku.

Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 2020
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Národní nebo mezinárodní socialismus korporací a oligarchů

Orig. An Essay on the Restoration of Property (1936).Tento essay je jakousi biblí distributismu (česká wikipedie pro jistotu toto heslo nemá), na němž pracoval Belloc ruku v ruce s Chestertonem. Distributismus je objasněn i v dalších publikacích; všechny v Knihovně Libri nostri již jsou:
Rerum novarum, Quadragesimo anno a všude dostupná Centesimus Annus;
Co je špatného na světě, Náčrt zdravého rozumu a Lichvářská utopie (všechny tři Chesterton) a
Otrocký stát (Belloc).
Dnešní katolíci v ČR však preferují oligarchismus (s jedinou výjimkou Babiše) a trh bez přívlastků (koronavirus ale bude jejich tragicky drsná léčba). Jako neblahý příklad lze uvést novináře-katolíka, který Bellocův essay sice přeložil, ale odmítl ho publikovat s tím, že ho považuje za fašistický (universální mediální nálepka); jiní by zde asi zase objevili komunismus. Je tedy uveřejněný překlad již druhý, a jsme rádi, že do slovenštiny. V Českých zemích se katolický překladatel nenašel. Na Slovensko tedy letí naše poděkování: Pán Bůh odplať!


Socialismus, které jsou jeho základy a lze-li jej provésti

Cathrein Viktor, 1899
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Národní nebo mezinárodní socialismus korporací a oligarchů

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 11. Autorizovaný překlad z německého 7. vyd. z roku 1898.
Pozn: Autor nemohl převídat budoucí vývoj – socialismus s koncerny a oligarchy – a to nacionální (národní – nacismus) a internacionální (kosmopolitní), který se dnes rozvinul prakticky na celém euroatlantickém Západě a byl po pádu komunismu r. 1989 nastolen i u nás. Řešením je ovšem distributismus (o něm: Obnova majetku. Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 2020 v tomto pododdělení) a katolický stát.


Otrocký stát

Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 1921
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Národní nebo mezinárodní socialismus korporací a oligarchů

Přikládáme přednášku Hilaire Belloc a idea distributismu. Semín Michal, 1995, dostupnou na internetu. O distributismu souhrnně Obnova majetku. Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 2020 v tomto pododdělení.