Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Bellarminus Robertus (Franciscus Romulus), svatý


O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených

Bellarminus Robertus (Franciscus Romulus), svatý, 1948
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

Vyd. 2. s životopisem autora. 1. vyd. v roce 1630 (t. j. hned 15 let po vyjití latinského originálu) mělo název Nebeský Ržebřijk. To gest: Wstupowánij Mysli Lidské od Země do Nebe k Bohu Stwořiteli, po Stupnijch rozdjlných wsselikého na Swětě Stwořenij.


Úpění holubice čili O užitečnosti slz

Bellarminus Robertus (Franciscus Romulus), svatý, Vodička Timotheus, 1948
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870

Dominikánská edice Krystal, sv. 90.