Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Beňo Ján Augustín


Filozofia

Beňo Ján Augustín, 1991
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

3. vyd. Jde o zkrácenou standardní učebnici tomismu – se všemi přednostmi a nedostatky, které tyto učebnice mají. Přednost: spolehlivé základní informace o nauce klasického realismu. Nedostatek: čtenář je tudíž správně informován o filosofii, ale filosofovat (dokazovat, tedy ne jen memorovat důkazy), při daném rozsahu (203 stran), se z knihy naučit nemůže. Zveřejněno se souhlasem majitele autorských práv.