Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Balmes i Urpià Jaume Llucià Antoni


Filosofie budoucnosti

Balmes i Urpià Jaume Llucià Antoni, 1948
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea


Kriterio aneb umění jak dospěti pravdy

Balmes i Urpià Jaume Llucià Antoni, 1947
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Noetika

Přeložil Josef Florián, přehlédl a znovu vydal Albert Vyskočil.


Katechismus základních pravd

Balmes i Urpià Jaume Llucià Antoni, Miklík Josef Konstantin, 1947
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

1. i 2. vyd.


Protestantismus a katolicismus a jejich poměr k evropské civilisaci. Svazek I.

Balmes i Urpià Jaume Llucià Antoni, 1948
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti

V češtině vyšel jen tento svazek – sice bez aprobace, ale pohled je katolický.