Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Balbín Bohuslav


Blah. Edmunda Kampiana, mučeníka z Tovaryšstva Ježíšova Desatero důvodů o pravosti víry katolické proti sektám novověkým. Chvalořeč o sv. Václavu, patronu a dědici země české.

Campianus Edmundus, svatý 1970, 1894
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

1. vyd. nejznámější knihy Edmunda Kampiána S. J. (blahoslaveného r. 1886), vydané na památku dvěstěletého úmrtí Bohuslava Balbina S. J., vyšlo r. 1888. Od těch dob v češtině nevyšlo. 1. vyd. vůbec (latinské) vyšlo r. 1581 v nákladu 400.000 výtisků jako samizdat a bylo ihned rozebráno. Chvalořeč promluvil blahoslavený Edmund Kampián, S. J., při zahájení školního roku v pražské koleji S. J. u sv. Klimenta (Klementina). Desatero důvodů uvádíme i latinsky.


Život svatého Jana Nepomuckého, pražského chrámu metropolitního u Sv. Víta kanovníka, kněze a mučedníka.

Balbín Bohuslav, 1914
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Podruhé, v jiném překladu, vyšlo r. 1940. Připojujeme bohatě ilustrovaný latinský text (Vita B. Joannis Nepomuceni Martyris, Authore ... conscripta, nunc denuo edita et iconismis praecipua Beati acta exhibentibus illustrata. Scalpro et sumptibus Joannis Andreae Pfeffel ...) z r. 1725.


P. Bohuslav Balbín S. J., jeho život a práce

Rejzek Antonín Paduánský, 1908
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Dědictví sv. Prokopa, sv. 48. Zařazeno do Knihovny na doporučení čtenáře V. V názvu ve skutečnosti je "Balbín T. J."