Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Badet Jean-François


Ježíš a ženy v evangeliu

Badet Jean-François, 1910
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 50. Dle 5. vydání francouzského se svolením autorovým přeložil Vaňous František.