Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Bílý Jan Evangelista


Církev a národ

Bílý Jan Evangelista(?), 1868
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Církev a národ, Církev a stát

Spisy časové, sv. 3. P. ThDr. Borový Klement v recensi Církev a národ, ČKD 1868, č. 5, str. 395n. vyslovuje tuto domněnku o autorství; v katalozích je spisek uváděn pod jménem vydavatele – P. Kulda Beneš Metod. Dlužno poznamenat, že jinou je publikace Církev a národ – české intelligenci věnuje Beneš Method Kulda. Kulda Beneš Metod, 1896.


Církev a společnost

Bílý Jan Evangelista, 1868
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Filosofická ethika

Spisy časové, sv. 5. Brožurka v prvním roce "katolického" Rakouska-Uherska zabavena a autor i nakladatel pohnáni k soudu, který však osvědčil nevinu obou; konfiskovaný spis ihned znovu vydán. Podobnost s dnešní Národní demokracií a "katolíky" ve vládě nikterak náhodná.


Bibliotéka kazatelská čili Sbírka kázaní a řečí homiletických o všech nedělních a svátečních evangeliích, postních a příležitostních kázaní svaté katolické Cirkve.

Bílý Jan Evangelista, 1859
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní

Vycházelo u tůzným vydavatelů mezi roky 1849 až 1859.


Dějepis svaté katolické Církve – k poučení a vzdělání

Bílý Jan Evangelista, 1859
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 18.