Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Bárta Jan Baptista


Žaltář římskéno breviáře. Nový, latinsko-český text s liturgickým výkladem.

Bárta Jan Baptista, 1947
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Breviář