Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Avancini Nicola


Život a učenie Ježíša Krista. Rozjímanie na všetky dni celého roku. Sväzok I. a II.

Avancini Nicola, 1924
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

Spolok sv. Vojtecha, sv. 888. Orig. Vita et doctrina Jesu Christi, 1667 – během 70 let vydáno asi třicetkrát. Zajímavostí je, že tuto obsáhlou knihu poslovenčil profesor bohosloví Msgre. ThDr. Jozef Tiso, Eduardem Benešem později popravený.