Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Augustinus, svatý


Svatého Otce a učitele církve Aurelia Augustina Vyznání

Augustinus, svatý, 1926
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký

Bez poznámek volně na internetu. Čtenář si všiml některých závad a projevil zájem o poznámky. Děkujeme. Opravy připravujeme.


Soliloquia (Soliloquiorum) animae ad Deum. Rozhovory duše s Bohem.

Augustinus, svatý, 1946
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký

Česky vyšlo např. r. 1600, 1784 a 1786, 1828, ale pak až v tomto překladu r. 1935 a 1946.


Sv. Aurelia Augustina Rukověť pro Vavřince čili Kniha o víře, naději a lásce

Augustinus, svatý, 1911
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký

Dědictví sv. Prokopa, sv. 53. Přeložil a úvodem i poznámkami optřil Kuffner Klement.


Památky svatého Aurelia Augustina, biskupa hipponského

Augustinus, svatý, 1893
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký


Čtvero pojednání o křesťanském boji

Augustinus, svatý, Vodička Timotheus, 1948
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký

Dominikánská edice Krystal, sv. 95.


O Božím státě, O Boží obci (De civitate Dei)

Augustinus, svatý, 2007
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký

knih XXII (Ad Marcellinum De Civitate Dei contra paganos libri viginti duo). První z názvů považujeme za vhodnější (obě slov. vyd. – 1948 i 2005 – mají název Boží štát). Ve dvou dílech. Zařadili jsme i kompletní vyd. z r. 1950, neboť má církevní schválení. Na internetu je z tohoto vydání volně dostupná část: kap. XIV. až XXII. A dále je volné slovenské vyd. z r. 1948, dokonce v textovém tvaru.

    Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.
  • Aug-ObecB2-1950-r.pdf, 31.6 MB    
  • Aug-StatB1a2-1948-z.pdf, 2.5 MB