Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Athanasios, svatý, Lucký Metod


Život blahoslaveného Antona, opáta a pustovníka

Athanasios, svatý, Lucký Metod, 1950
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Škola alexandrijská a její žáci

(Vita beati Antonii Abbatis)