Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Athanasios, svatý


Život svatého otce Antonína, kterýž napsal a mnichům v cizině poslal svatý otec Athanáš, arcibiskup alexandrijský

Athanasios, svatý, 1928
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Škola alexandrijská a její žáci

Svatý Atanáš napsal toto své nejznámější dílo v letech 356 až 362.


Život blahoslaveného Antona, opáta a pustovníka

Athanasios, svatý, Lucký Metod, 1950
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Škola alexandrijská a její žáci

(Vita beati Antonii Abbatis)