Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Arrighini Ambrogio Angelico


Dvanásti

Arrighini Ambrogio Angelico, 1950
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

2. vyd. (1. vyd. 1935). Orig. I Dodici (Apostoli), 1935; v češtině nevyšlo. Na přání čtenáře jsme přeskenovali.