Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Arnoudt Peter Joseph


Následování Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Kniha I. až IV.

Arnoudt Peter Joseph, 1914
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

Dle latinského originálu De imitatione Sacri Cordis Jesu libri quatuor a českého překladu P. Cyrila Františka Kaněry O. S. B. nově upraveno.