Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Arnošt z Pardubic


Mariologie Arnošta z Pardubic, prvního arcibiskupa pražského. Na základě jeho spisu: Psalterium de Laudibus Beatissimae Virginis čili Mariale Arnesti.

Lenz Antonín, 1887
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Mariologie, O svatém Josefovi


Mariale parvum – májová rozjímání Arnošta z Pardubic 1. arcibiskupa pražského

Arnošt z Pardubic, Endler Franz Johann, 1912
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

2 cykly, sestavené dle jeho Mariale od P. Prof. Dra. Františka Endlera (Mariale parvum – Mai-Betrachtungen. 2 Cyklen entnommen dem Mariale Ernesti, primi archiepiscopi Pragensis 1343 – 1364. Endler Franz Johann, 1905; 1. něm. vyd. – jen cyklus 1 – v Praze, 2. něm. vyd. téhož roku v Řezně), podává v jazyku českém P. Hlačík Jan Evangelista, farář v Rychalticích u Místku.


Roráte

Pešina Václav Michal, rytíř, 1846
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Dějiny

Soubor devíti článků v ČKD otce kanovníka, prvního redaktora a ředitele Dědictví sv. Jana Nepomuckého v létech Páně 1835 až 1857 (v letech 1832 – 1847 byl současně redaktorem ČKD):
a) O Roráte, zwláště Králohradeckém. Pešina Václav Michal, rytíř (dále jen PV), ČKD 1837, č. 3, str. 518 – 528.
b) O rorátech a kancionálech. PV, ČKD 1837, č. 4, str. 675nn.
c) Roráte. PV, ČKD 1838, č. 1, str. 168n.
d) Roráte, zpěvy adventní ... Arnošta z Pardubic. PV, ČKD 1838, č. 4, str. 734.
e) Roráte. PV, ČKD 1839, č. 2, str. 411.
f) Roráte. PV, ČKD 1839, č. 3, str. 621.
g) Roráte. PV, ČKD 1842, č. 4, str. 770.
h) Roráte. PV, ČKD 1843, č. 4, str. 746n.
i) Roráte neboli radostné zpěvy adventní s nápěvy pro celý týden a štědrý večer. PV, ČKD 1846, č. 4, str. 786 – 791.


Roráte neboli Veselé a radostné zpěvy adventní o vtělení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista v přečistý život Marie Panny (Spasytele, Krysta, Marye).

Arnošt z Pardubic, 1823
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Lidový zpěv

Po kolika stech letech po prvé tiskem vydal Jan František Pospíšil. Pozn.: K rorátnímu dílu kanovníka a rytíře Pešiny uveřejňujeme čtyři publikace. O této první se dohodl P. Pešina s vydavatelem o slevě pro údy Dědictví sv. Jana Nepomuckého. Následující je bez not, další je s doprovázením varhan od Jana Nepomuka Škroupa a poslední je soubor Páně Pešinových článků z ČKD.


Roráte neboli radostné Zpěvy adventní o vtělení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista v přečistý život Marie Panny.

Arnošt z Pardubic, Pešina Václav Michal, rytíř, 1839
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Lidový zpěv

Bez not. Ve prospěch Dědictví sv. Jana Nepomuckého 2. vyd. Poprvé vyšlo r. 1837 a 1838, 11. vyd. ještě u Pospíšilů vyšlo r. 1863, 14. vyd. 1885 – a pak už úpravy a výňatky nikdo nepočítal.


Rorate neboli radostné zpěvy adventní s nápěvy pro celý týden a štědrý večer zavedené za času Císaře a Krále Karla IV., přeslavné paměti a Arnošta, prvního Arcibiskupa Pražského, v Metropolitním chrámu Páně sv. Víta.

Arnošt z Pardubic, Škroup Jan Nepomuk, 1847
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Lidový zpěv

Opatřené nyní doprovázením varhan od Jana Nepomuka Škraupa. Jediné vyd., Pán Bůh odplať příteli M. za tento vzácný dar.