Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Ackermann Josef


Útěcha věrných duší v očistci. Naučení a příkladové o duších v očistci s úplnou sbírkou modliteb k jich útěše.

Ackermann Josef, 1918
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O posledních věcech (člověka a světa), De novissimis (eschatologie)

Vyšlo devětkrát: poprvé 1871, zde je sedmé opr. vyd. z r. 1895, naposledy vyšlo 9. vyd. r. 1918.