Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Švach Prokop Karel


Dary Ducha Svatého. Podklad křesťanské mystiky – v Písmě, v Podání, v theologii.

Švach Prokop Karel, 1937
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O milosti, De gratia (charitologie) a O Duchu svatém (pneumatologie)

Dominikánská edice Krystal, sv. 30. Volně na internetu.