Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Štědrý František


Sv. Jan Nepomucký, s krátkým nástinem dějů kláštera a města Nepomuku

Štědrý František, 1917
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Hlasy Katolického spolku tiskového 48, 1917, č. 1.