Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Špaldák Adolf


Člověk a zvíře

Špaldák Adolf, 1907
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 43. Sbírka klassických studií o anthropomorfistickém pojímání života zvířat s filosofickým úvodem O duši zvířat.