Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Šorm Antonín (red.)


Blahoslavená Anežka Přemyslovna. Sborník jubilejní.

Šorm Antonín (red.), 1932
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Na podnět výboru pro oslavu 650. výročí smrti blahoslavené Anežky Přemyslovny 1282 – 1932. Kropáč & Kucharský, sv. 1932.x.