Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Šoffr František


Palestina neb země svatá. Příručka k biblickým příběhům.

Šoffr František, 1861
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Svatá země

2. opr. a rozmn. vyd. (poprvé vyšlo 1858).