Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Škarek Leopold


Pod praporem Královny nebes. Dějiny, zřízení a pobožnosti Mariánských družin.

Škarek Leopold, 1930
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Jde o 8. vyd. (poprvé vyšlo 1909, vydání se příliš neměnila, poslední 9. vyd. 1938 je stejné jako vyd. 8.). Všimli jsme si, že na str. 120 jsou tiskové vady.