Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Šigut František


Poutě k Panně Marii dubské

Šigut František, 1944
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české


Obrana bl. Jana Sarkandra proti útokům dr. Františka Hrubého

Šigut František, 1940
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci