Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Ševčík Josef


Sv. Tomáš Akvinský, učitel církevní a ochránce katolických škol

Ševčík Josef, 1899
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302

Bulla Mirabilis Deus – sv. Pius V. – je na str. 310nn.