Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Šanda Vojtěch


Starosemitské nápisy, sešit 1. – 5.

Šanda Vojtěch, 1912
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Svatá země

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 54.