Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Šafář Jaroslav


Pán nás volá. Příprava a modlitby ke sv. zpovědi a sv. přijímání pro školní mládež.

Šafář Jaroslav, 1944
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

13. vyd. (vycházelo od 30. let; r. 1951 a 1952 vyšla ještě dvě změněná vyd. bez uvedení autora).


Osvětlenou stopou. Náboženský průvodce vlčat a správných chlapců.

Tomášek František, Poppe Edouard, Šafář Jaroslav, 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Dominikánská edice Krystal, sv. 85.