Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Říhánek Jan Nepomuk, Kryl Vlad


Zrnka moudrosti

Říhánek Jan Nepomuk, Kryl Vlad., 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně