Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Ďurka Ján (pseudonym Silan Janko), Jalovecký Ján


Hymny. Sv. 1. Z Rímskeho breviára a 3 sekvencie z Rímskeho misála. Sv. 2. 4 antifony z Rímskeho breviára a 2 sekvencie z Rímskeho misála.

Ďurka Ján (pseudonym Silan Janko), Jalovecký Ján, 1943
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Liturgické příručky

Dar Knihovně. Pán Bůh odplať.