Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Černohorský František


Nedělní zábava rodin křesťanských čili Rozjímání o důležitých pravdách svatého náboženství.

Černohorský František, 1865
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Rodina a manželství

Vybráno ze spisů Frant. Černohorského. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 50.