Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Čermák Dominik Karel


Svatý Norbert, arcibiskup Magdeburský, patriarcha a zakladatel řádu premonstrátského, patron Český. Vypsání jeho života jakož i přenešení jeho sv. ostatků z Magdeburku do Prahy.

Čermák Dominik Karel, 1877
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

K páté padesátileté památce přenešení toho vypravuje Dominik K. Čermák. Pozn.: Kardinál Harrach nařídil přičlenit sv. Norberta k českým zemským patronům (nejen co se týče historie a přenesení svěcova těla, ale i územně: Magdeburg – staročesky Děvín – byl ne tak daleko od Lužice, která patřívala k České koruně; a Berlín – jméno je slovanské – byl na samé hranici Lužice). Sv. Norbert je jako jediný světec zobrazován s monstrancí. Je patronem dobrého porodu.