Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: autor neuveden


Katolická bibliografie tohoto oddělení 02

autor neuveden, 0
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení:

Česká katolická bibliografie tohoto oddělení dosud neexistuje. Ostatní česká katolická bibliografie období 1828 – 1913 je v souhrnu v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


  Chceš se dobře zpovídat?

  autor neuveden, 1946
  Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
  Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)


  Pomni, abys den sváteční světil – Svěcení neděle a svátků – Kniha všem rodinám potřebná. Duchovní boj proti opilství.

  autor neuveden, 1851
  Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
  Pododdělení: 1. až 3. přikázání Boží

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 34.


  Duše Kristova. Rozjímání o modlitbě sv. Ignáce z Loyoly.

  autor neuveden, 1947
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

  Vyšlo dvakrát, poprvé 1938. O autorství je uvedeno: Od autora "Eucharistických jisker", zřejmě má jít o Eucharistické jiskry. I. až V. díl. zde v pododd. 0607: K osobám Nejsvětější Trojice, ovšem ani tam se nám nepodařilo autora zjistit.


  Noviciát pro čekatele III. řádu

  autor neuveden, 1929
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: Řehole a terciáři


  Příruční knížka pro členy 3. řádu sv. Otce Františka

  Janák Ignát aj.red., 1933
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: Řehole a terciáři

  Pod různými názvy vyšlo více odlišných vydání, které se pokusíme postupně dle vhodnosti zveřejnit:
  1. Manuále čili Malá příruční knížka pro členy 3. řádu sv. Otce Františka Serafinského dle konstituce sv. Otce Lva XIII. autor neuveden, 1893, 224 stran; 1904, 285 stran, 3. vyd.
  2. Řeholní kniha pro členy třetího řádu sv. Františka Serafinského spolu obřadní a modlitební kniha pro členy téhož řádu. Rubringer Jan Nepomuk, Janák Ignát, Podlaha Antonín, 1908, 671 stran.
  3. Příručka (manualka) pro členy třetího řádu sv. Františka. Janák Ignát, 1911, 328 stran; 1933, 368 stran, 2. vyd.; 1934?, 381 stran, 3. vyd.
  4. Příručka pro členy třetího řádu Sv. Františka Serafínského. autor neuveden, 1927, 158 stran.
  Kromě toho srov. následující: Katechismus, Řeholní kniha a zpěvník, Nový život – Noviciát.


  Eucharistické jiskry. I. až V. díl.

  autor neuveden, 1935
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

  Jednotlivé díly vycházely od r. 1927. Jako samizdat vycházelo pak podruhé začátkem 50. let. Orig. Scintille eucaristiche. Piccola raccolta di pensieri e affetti divoti a Gesù in sacramento vyšel víckrát mezi roky 1904 až 1928. Autora se nám nepodařilo zjistit: ohledně autorství srov. zde Duše Kristova. Rozjímání o modlitbě sv. Ignáce z Loyoly, pododd. 0603: Modlitby a rozjímání obecně.


  Intronizace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

  autor neuveden, 1925
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

  Příručka vydaná Picpusskou kongregací nejsvětějších Srdcí (= SS. CC.), kterou podle officielního vydání francouzského (L'intronisation du Sacré-Coeur de Jésus dans les foyers par la consécration sollenelle des familles à ce Divin Coeur – manuel) z roku 1923 pořídil a vydal Národní sekretariát Intronisace Srdce Páně v Praze-II., Trojická 20. Poznamenejme, že Picpusská kongregace (nazvaná podle jedné z pařížských ulic) byla za­ložena od Petra (Josefa) Coudrina (ze­mřel 1837) – cit. Vondruška; blíže viz tuto publikaci.


  Svatý Juda Tadeáš, velký pomocník v těžkých záležitostech.

  autor neuveden, 1923
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: Ke svatým a k Božím andělům

  Vyšlo 1924, 1925, 1929, 1933, 1937, 1941, Školské sestry OSF, sv. 9. Další, posl. vyd. 1945 jako Edice Školských sester OSF, sv. 1.


  Svatojanský věnec uvítý k devítidenní večerní pobožnosti k svatému Janu Nepomuckému, od jednoho kněze církevního, a spoluauda téhož Dědictví

  autor neuveden, 1851
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: Ke svatým a k Božím andělům

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 31.


  Svatý Alois z Gonzagy, příklad pro každého

  autor neuveden, 1861
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: Ke svatým a k Božím andělům

  (název pokračuje:) Navedení ku ctění tohoto svatého vůbec, zvláště pak k vykonávání šestinedělní pobožnosti, s připojenou pobožností k svat. Viktorinu.


  Střední katechismus katolického náboženství

  autor neuveden, 1909
  Oddělení: Pedagogika a katechetika
  Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

  Schválen na valné schůzi biskupů rakouských ve Vídni dne 9. dubna 1894. Česky poprvé vyšel 1899, dále nezměněně znovu a znovu až do r. 1942. Až r. 1947 vyšel naposledy s údajem "10., změněné vyd." a měl jen 131 stran oproti 185 stranách u všech předešlých vyd.


  Malý katechismus s otázkami a odpovědmi pro obecné školy

  autor neuveden, 1865
  Oddělení: Pedagogika a katechetika
  Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

  Povinná maličká učebnice, spíše takový breviářík, tj. kniha, z níž se denně čítá, pro všechno žactvo rakouského mocnářství, vydávaná skoro každoročně v obrovských nákladech za císařské peníze. Pěhledné - stručné - výstižné - vše podstatné - dítkám lehounce srozumitelné.


  Řeholní dřívější právní předpisy některých řádů a kongregací.

  autor neuveden, 1948
  Oddělení: Pravo Katolické církve
  Pododdělení: Řeholní právo

  Postupně doplňujeme:
  1. Konstituce Kongregace Školských sester třetího regulovaného řádu sv. Františka s mateřincem v Praze v arcidiecési pražské. 1934.
  2. Disciplinární pravidla Kongregace Školských sester OSF. 1947.


  Velký souboj Kachny contra slepice

  autor neuveden, 2011
  Oddělení: Sociologie a charita
  Pododdělení: Starý kapitalismus volné soutěže

  Komiks – bájný příběh o intrice, propagandě a zmaru.


  Ctihodná služebnice Boží Magdalena Žofie Baratová, zakladatelka kongregace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Krátký životopis.

  autor neuveden, 1900
  Oddělení: Hagiografie
  Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870

  Publikace je pozoruhodná tím, že vyšla ještě před blahořečením Madeleine-Sophie Barat (24. 5. 1908, sv. Pius X.; svatořečena 24. 5. 1925, Pius XI.).


  Píseň o Rolandovi

  autor neuveden, 1986
  Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
  Pododdělení: Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti

  Přeložil Jiří Pelán; vydání v tomto překladu 1. Zveřejněno se souhlasem překladatele. Ilustrace jsme vypustili, na ukázku jsme ponechali jen obálku.


  Katolická bibliografie tohoto oddělení 16

  autor neuveden, 0
  Oddělení: Dějiny našeho národa
  Pododdělení:

  Česká katolická bibliografie tohoto oddělení dosud neexistuje, což je přirozené v situaci, kdy je stát ještě oddělen od Církve. Ostatní česká katolická bibliografie období 1828 – 1913 je v souhrnu v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


   Kniha zvyků Kongregace Školských sester OSF.

   autor neuveden, 1946
   Oddělení: Dějiny našeho národa
   Pododdělení: Etnografie-Národopis a folklór Zemí Koruny české


   Liturgická příručka pro ministranty

   autor neuveden, 1934
   Oddělení: Liturgika
   Pododdělení: Kostelník, ministrant

   Vydala Legio angelica.


   Za čistý štít

   autor neuveden, 1948
   Oddělení: Archeologie a církevní umění
   Pododdělení: Knižní umění slovesné

   Školské sestry OSF, sv. 47 (z hlediska historického zde poslední svazek tohto vydavatele). Náboženské povídky pro děti.


    Vianočná novéna. Gregoriánske spevy.

    autor neuveden, 1942
    Oddělení: Církevní zpěv a hudba
    Pododdělení: Praxe Chorálu

    jediné vyd.


    Liber usualis Missae et Officii

    autor neuveden, 1939
    Oddělení: Církevní zpěv a hudba
    Pododdělení: Praxe Chorálu

    (název pokračuje:) pro dominicis et festis cum cantu Gregoriano ex editione Vaticana adamussim excerpto.
    Jde o sbírku zpěvů gregoriánského chorálu, vybraných převážně z Graduálu (po r. 1905 i z Kyriálu), Breviáře a pod., sestavenou poprvé (snad ale už v 11. či 16. stol.) r. 1896; od počátku 30. let i v moderní notaci.
    Zpěvník sestává z několika částí: Úvodní partie, Cantus ordinarii Missae, Cantus ordinarii Officii, Proprium de Tempore, Commune Sanctorum, Missae votivae a Orationes duversae; dále Proprium Sanctorum, In Exsequiis, Officium Defunctorum, Missae pro Defunctis, Orationes diversae pro Defunctis, Quinque Absolutiones in solemnibus Exsequiis faciendae, Ordo sepeliendi parvulos, Appendix a nakonec Varii cantus ad Benedictionem Ss. Sacramenti.