Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: autor neuveden


Pomni, abys den sváteční světil – Svěcení neděle a svátků – Kniha všem rodinám potřebná. Duchovní boj proti opilství.

autor neuveden, 1851
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 1. až 3. přikázání Boží

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 34.


Příruční knížka pro členy 3. řádu sv. Otce Františka

Janák Ignát aj.red., 1933
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři

Pod různými názvy vyšlo více odlišných vydání, které se pokusíme postupně dle vhodnosti zveřejnit:
1. Manuále čili Malá příruční knížka pro členy 3. řádu sv. Otce Františka Serafinského dle konstituce sv. Otce Lva XIII. autor neuveden, 1893, 224 stran; 1904, 285 stran, 3. vyd.
2. Řeholní kniha pro členy třetího řádu sv. Františka Serafinského spolu obřadní a modlitební kniha pro členy téhož řádu. Rubringer Jan Nepomuk, Janák Ignát, Podlaha Antonín, 1908, 671 stran.
3. Příručka (manualka) pro členy třetího řádu sv. Františka. Janák Ignát, 1911, 328 stran; 1933, 368 stran, 2. vyd.; 1934?, 381 stran, 3. vyd.
4. Příručka pro členy třetího řádu Sv. Františka Serafínského. autor neuveden, 1927, 158 stran.
Kromě toho srov. následující: Katechismus, Řeholní kniha a zpěvník, Nový život – Noviciát.


Intronizace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

autor neuveden, 1925
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

Příručka vydaná Picpusskou kongregací nejsvětějších Srdcí (= SS. CC.), kterou podle officielního vydání francouzského (L'intronisation du Sacré-Coeur de Jésus dans les foyers par la consécration sollenelle des familles à ce Divin Coeur – manuel) z roku 1923 pořídil a vydal Národní sekretariát Intronisace Srdce Páně v Praze-II., Trojická 20. Poznamenejme, že Picpusská kongregace (nazvaná podle jedné z pařížských ulic) byla za­ložena od Petra (Josefa) Coudrina (ze­mřel 1837) – cit. Vondruška; blíže viz tuto publikaci.


Svatý Juda Tadeáš, velký pomocník v těžkých záležitostech.

autor neuveden, 1923
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Ke svatým a k Božím andělům

Vyšlo 1924, 1925, 1929, 1933, 1937, 1941, Školské sestry OSF, sv. 9. Další, posl. vyd. 1945 jako Edice Školských sester OSF, sv. 1.


Svatojanský věnec uvítý k devítidenní večerní pobožnosti k svatému Janu Nepomuckému, od jednoho kněze církevního, a spoluauda téhož Dědictví

autor neuveden, 1851
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Ke svatým a k Božím andělům

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 31.


Svatý Alois z Gonzagy, příklad pro každého

autor neuveden, 1861
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Ke svatým a k Božím andělům

(název pokračuje:) Navedení ku ctění tohoto svatého vůbec, zvláště pak k vykonávání šestinedělní pobožnosti, s připojenou pobožností k svat. Viktorinu.


Malý katechismus s otázkami a odpovědmi pro obecné školy

autor neuveden, 1865
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Povinná maličká učebnice, spíše takový breviářík, tj. kniha, z níž se denně čítá, pro všechno žactvo rakouského mocnářství, vydávaná skoro každoročně v obrovských nákladech za císařské peníze. Pěhledné - stručné - výstižné - vše podstatné - dítkám lehounce srozumitelné.


Velký souboj Kachny contra slepice

autor neuveden, 2011
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Starý kapitalismus volné soutěže

Komiks – bájný příběh o intrice, propagandě a zmaru.


Píseň o Rolandovi

autor neuveden, 1986
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti

Přeložil Jiří Pelán; vydání v tomto překladu 1. Zveřejněno se souhlasem překladatele. Ilustrace jsme vypustili, na ukázku jsme ponechali jen obálku.


Liturgická příručka pro ministranty

autor neuveden, 1934
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Kostelník, ministrant

Vydala Legio angelica.


Za čistý štít

autor neuveden, 1948
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Školské sestry OSF, sv. 47 (z hlediska historického zde poslední svazek tohto vydavatele). Náboženské povídky pro děti.


  Liber usualis Missae et Officii

  autor neuveden, 1939
  Oddělení: Církevní zpěv a hudba
  Pododdělení: Praxe Chorálu

  (název pokračuje:) pro dominicis et festis cum cantu Gregoriano ex editione Vaticana adamussim excerpto.
  Jde o sbírku zpěvů gregoriánského chorálu, vybraných převážně z Graduálu (po r. 1905 i z Kyriálu), Breviáře a pod., sestavenou poprvé (snad ale už v 11. či 16. stol.) r. 1896; od počátku 30. let i v moderní notaci.
  Zpěvník sestává z několika částí: Úvodní partie, Cantus ordinarii Missae, Cantus ordinarii Officii, Proprium de Tempore, Commune Sanctorum, Missae votivae a Orationes duversae; dále Proprium Sanctorum, In Exsequiis, Officium Defunctorum, Missae pro Defunctis, Orationes diversae pro Defunctis, Quinque Absolutiones in solemnibus Exsequiis faciendae, Ordo sepeliendi parvulos, Appendix a nakonec Varii cantus ad Benedictionem Ss. Sacramenti.