Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 15

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1, t. j. 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie (t. j. všech oddělení kromě 02 a 16) tohoto období je v pěti knihách Bibliografie české katolické literatury náboženské, které jsou zařazeny v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Členění posledních pěti pododdělení je stejné, jako v pododděleních 1101 až 1105. 2. Církevní boj s německým národním socialismem (tzv. nacismem) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1509 nebo 1511.

1509 Církevní boj se socialismem nacionálním nebo internacionálním

V oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Příklad prvého – Hitlerovo Německo, příklad druhého Evropská unie vč. polistopadové ČR (sociální smír a soukromé koncerny).


Hlas českého biskupa v době poroby. Tři projevy litoměřického biskupa Štěpána Trochty k české mládeži za okupace.

Trochta Štěpán, 1947

K jeho konsekraci 16. 11. 1947 ve velechrámu Sv. Víta v Praze a k intronisaci 23. 9. 1947 v Litoměřicích.


Vzpomínky z Terezína

Miklík Josef, 1946

2., doplněné vyd. Panuje konjunktura českého sebemrskačství za vyhnání tzv. Sudeťáků, panovala tu i konjunktura spisů o komunistických vězeních. Předložená kniha – takové dnes na pultech nejsou – ukazuje, co to byl německý nacismus, a to ještě v jeho mírnější podobě protektorátního Terezína. Čtenář se může pokusit německý socialismus s oběma konjunkturálními thematy srovnávat – a zjistí, že srovnání je nemožné: něco jiného je tábor vězeňský či sběrný a něco jiného je tábor vyhlazovací.


A kdo vás zabije ... Život a utrpení kněžstva v koncentračních táborech.

Hoffmann Bedřich, 1946


Čs. odboj v Italii 1944-45

Veselý Maria Jiří, Staudek František, 1948

Autorem je dominikánský kněz a knihu vydala Dominikánská edice Krystal, sv. 89?. Je však dobré si uvědomit, že dílo se započíná na jaře 1944, kdy již byla válka rozhodnuta. Strašlivé střetnutí ruského bohatýra s německým šílencem proběhlo kdesi v útrobách ruské rodiny už předtím – před Moskvou (1941), u Stalingradu (podzim 1942 – zima 1943), u Kurska (1943). A vylodění v Normandii začalo až 6. června 1944, kdy Rus už hnal Němce přes Bělorusko a Ukrajinu.


Nezapomenutelná oběť

Beneš Josef, 1962

Edie Listy víry, sv. 15 (?).


Kaine, kde je tvůj bratr? Medailonky českých katolických kněží – obětí fašismu.

Beneš Josef, 1971