Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Poslední přírůstky do Knihovny

Průbežný přehled o všech novinkách můžete získat nastavením RSS kanálu

.

Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství.

Pohunek František, Horský Rudolf, Žák Emanuel, Slavíček Jaroslav, Jelínek Vlastimil aj. red., 1910
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Proč Vychovatel? Chceš-li zničit národ, utaj jeho historii. To se u nás děje: bláboly o husitství, o roku 1620, o Rakousku-Uhersku, o roku 1918, o německé okupaci. Podpůrný prostředek: rozvrať výchovu a školství. Rovněž toto se děje: inkluse, asistentky ve třídách, osnovy a učebnice indoktrinované zrůdnostmi zvanými evropské hodnoty, korona se k rozvratu využívá naplno. A výsledky tu jsou: Mnozí se už dokonce ptají, zda vůbec nějaký český národ ještě existuje. Nákup zámořských vrtulníků je z hlediska záchrany národa směšný. Proto Vychovatel – i když všeobecná znalost pravdivé národní historie je ještě důležitější.
Vychovatel vycházel v letech 1885 – 1935: roč. 1, č. 1 (1885) – roč. 50, č. 3 – 4 (1935).
Přílohy: Promluvy nedělní a sváteční (1896 – 1897), Učitelská příloha (Up: 1898 – 1928), Katechetská příloha (1898 – 1909), Věstník katechetský (Vk: 1910 – 1932). Změny podnázvu: Orgán Katechetského spolku v Praze a Jednoty českého katolického učitelstva v Království Českém (1898), Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství (1897 – 1930), Měsíčník pro otázky vychovatelské, školské a katechetské (1931 – 1935).
Inventura: Chybějí roky1887, 1888, 1909, 1934 a 1935; kromě toho, v některých ročnících chybějí některá čísl. Budeme vděčni za pomoc při definitivní kompletaci, rovněž uvítáme upozornění na příp. přehozené stránky.


Paměti venkovského faráře. Zápisky kněze po veliké revoluci.

Devoille Augustin, 1923
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Liberalismus a osvícenství z Francie a USA (a u nás masarykismus)

Jediné české vyd., od slavného francouzského spisovatele-kněze nic jiného česky ani slovensky nevyšlo. Orig.: Mémoires d'un curé de campagne, 1854, 1858 a 1864. Jindy ve Francii, kde dodnes ve školách žáci před vyučováním povinně zpívají osvícenskou Marseillaisu (Nechť nečistá krev napojí brázdy našich polí) namísto modlitby Otče náš, nevyšlo. Za pozornost stojí, že všechna tři francouzská vydání vyšla v době, kdy ve Franci (za císařství) byla Marseillaisa jako hymna zakázána. A tak je buď na výsluní Marseillaisa a knihy jako tato nevycházejí, což je "tolertantní libertální demokracie", nebo je Marseillaisa zakázána, děti se modlí Otče náš a tyto knihy volně vycházejí, což je "extrémistická diktatura". Prostě není možné obojí, čili multikulturalismus je vpravdě nemožný. To jsme to s tou vládou "osvíceného" mýlícího se rozumu dopracovali, že? A ještě dopracujeme ... Že rozum dlící v pravdě vládnout nesmí.


Svatováclavská studia

Cardal Roman red., 2020
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Sborníky postupně vycházejí.
0. Česká země na dějinném rozcestí. Roman Cardal.
1. Svatý Václav a návrat k českému národnímu povědomí. Tento sborník přináší radostnou zvěst: existuje cesta z dnešního marasmu. Esej Romana Cardala (pro její význam jsme ji zařadili také zvlášť jako úvodní článek – bod 0.) popisuje příčiny rozcestí, na kterém jsme se ocitli a vyvozuje o co se historicky máme opřít. Ostatní texty inspirují k hledání východiska.
2. Znalostní školství jako předpoklad rozvoje české společnosti (separát sborníku). Většina článků se zabývá rozborem současného neradostného stavu českého školství. Někteří navíc rozebírají řešení vhodná k široké společenské diskusi, která může vést k nápravě a změně směrem k lepšímu stavu vzdělanosti.
3. Články různé (i vynikající) úrovně, za mnohé vady rodiny "může stát;" což je ale vlastně pravda (např. mizivá porodnost v Německu je nezamýšleným dílem katolíka Adenauera). Ovšem sborník má chybu fatální; námitku lze vyjádřit takto: rodina nemůže existovat bez národa, národ nemůže existovat bez rodiny. Jinak řečeno: v kosmopolitním, globálním světě je rodina neudržitelná. To sice vidíme ve skvělém článku o Orbánově Maďarsku, ale jen implicitně. Hrubou vadou sborníku je tedy to, že v pozemském oboru povinná, neoddělitelná dualita (komplementarita) rodina-národ do jeho textů téměř nepronikla – čímž kopíruje stejný nedostatek skoro všech katolických spisů o rodině z posledních snad 150 let (pochopitelně v nadpozemském oboru není, v pozemskíém smyslu, ani národ ani rodina, ale jedna jednotná Církev; krátce: katoličtí globalizátoři nedovoleně směšují přirozené a nadpřirozené).


Řád maltézských rytířů. Z Palestiny na Via Condotti.

Pořízka Jiří, 1997
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Svatá země

    Zveřejnění některých knih v PDF brání autorský zákon. K dispozici jsou pouze náhledy. Máte-li zájem o zaslání celé publikace pro studijní účely napište nám přes » formulář «.

  • SepPoriJiRaMalRy-r.pdf, 22.5 MB    

Duchovní pastýř. Měsíčník katolického duchovenstva.

Beneš Josef a j. (red.), 1951
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Vycházel do r. 1990, občas nepravidelně. Se záměrem jej nahradit začaly vychízet Teologické texty (jsou na internetu): v l. 1978 – 1989 (č. 1-22) samizdatově, od převratu, kdy Duchovní pastýř zanikl, legálně, a to do r. 2015, kdy zanikly i ony.


Český rytíř. Hrdinské příběhy z Čech, Moravy a Slezska z dob 1. pohanských 2. křesťanských.

Bahník Petr, 2017
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

    Zveřejnění některých knih v PDF brání autorský zákon. K dispozici jsou pouze náhledy. Máte-li zájem o zaslání celé publikace pro studijní účely napište nám přes » formulář «.

  • BahPeCesRyt1-r.pdf, 31.8 MB    
  • BahPeCesRyt2-r.pdf, 32.6 MB    

Dobrá cesta. Výbor z přednášek prázdninového kursu katolického učitelstva.

Hanzelka František, Kuncek Jan, 1940
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

1. kurs, ve Frýdlantě nad Ostravicí, 1930.
2. kurs, v Českém Krumlově, 1931.
3. kurs, na Svatém Kopečku, 1932.
4. kurs, v Banskej Bystrici, 1933.
5. kurs, v Náchodě, 1934.
6. kurs, v Užhorodě, 1935.
7. kurs, ve Znojmě, 1936.
8. kura, v Trenčíně, 1937.
9. kurs, v Domažlicích, 1938.
10. kurs, ve Valašském Meziříčí, 1940.
11. kurs, v Jičíně, 1941.
12. kurs, ?.
13. kurs, v Levoči, 1947.


Prolitá krev zavazuje. Pamětihodné bitvy naší minulosti.

Bašta Jaroslav, Bahník Petr, Dvořák Aleš, Vlnas Vít, 2021
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české

    Zveřejnění některých knih v PDF brání autorský zákon. K dispozici jsou pouze náhledy. Máte-li zájem o zaslání celé publikace pro studijní účely napište nám přes » formulář «.

  • BahnOeProlKrZava-r.pdf, 32.7 MB    

Svätý škapuliar alebo Poučná a modlitbová príručná knížočka pre údov slávneho Bratstva preblahoslavenej Panny Marie Karmelskej.

Kmeť Andrej, 1929
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Kniha je pod signaturou 22.G.02030 uložena v Univerzitnej knižnici Bratislava a zde je zveřejněna s jejím laskavým svolením. Poprvé vyšla v r. 1897, zde je dotisk 10. vyd., naposledy vyšla v tomto znění 1950.
Jaký je cíl svatého škapulíře? Má nás dovést ke Kristu Pánu skrze Pannu Marii, která darovala škapulíř sv. Šimonu Stockovi v r. 1251.
Co nám mariánská úcta skrze svatý škapulíř slibuje? Šest příslibů přebohatých na milosti: uchránění před věčným ohněm, zkrácení očistcových muk, ochranu v pozemském životě, hojné odpustky a milosti, které čerpáme z rodiny karmelitánské.
K čemu nás zavazuje neustálé nošení škapulíře? Přijmout jej z ruky pověřeného kněze, nechat se zapsat do knihy bratrstva, žít věrně křesťanský život, napodobovat ctnosti Panny Marie. Tato kniha vše podrobně popisuje.
Může nemluvně přijmout škapulíř? Svatá stolice věk přijetí škapulíře nijak neomezuje, jen doporučuje, aby děti přijaly škapulíř ve věku, kdy rozumí základním pravdám víry a ví, kdo je Panna Maria, aby mohly odpovědět na milosti.
Vyskytly se pochybnosti o škapulíři? Církev svatá odpověděla na zpochybňování svátostiny škapulíře zařazením knih francouzského historika Jean de Launoy na Index Librorum Prohibitorum.
Za zmínku stojí i kniha: Thesaurus Carmelitarum sive confraternitatis sacri scapularis excellentia (Thesavrvs Carmelitarum sive Confraternitatis sacri scapularis excellentia). Cyprianus a Sancta Maria, 1627.


Písmo sväté Starého a Nového zákona. Z latinského typického vydania Vulgaty na slovenský jazyk preložené. Sväzok 1 – 10. Kompletní.

Hlinka Andrej, Donoval Ján, 1926
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Nejlepší a plně spolehlivý slovenský překlad vůbec. Spolok sv. Vojtecha, sv. xxx.