Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Poslední přírůstky do Knihovny

Průbežný přehled o všech novinkách můžete získat nastavením RSS kanálu

.

Časové úvahy. Bibliografie; šířeji Politické družstvo tiskové, nově Tiskové družstvo – bibliografie.

Brynych Eduard Jan Nepomucký, Reyl František, Keppl Karel, Papež Jiří aj. red., 1943
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Poslední sešitek sbírky "Casové úvahy" vyšel r. 1943 jako č. 1 – 2. Úplná bibliografie dosud není zpracována. Prozatímní bibliografie:
1. Časopis Časové úvahy v letech 1896 – 1918, témata a osobnosti. Papež Jiří, 2014 (průkopnická, bakalářská práce zpracovávájící bibliografii prvních 22 let existence Časových úvah – pro další roky připravujeme její pokračování; uveřejněno se souhlasem autora).
2. Seznam knih Tiskového družstva pod ochranou sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové Adalbertinum, 1930 (nabídková brožurka).
3. Zvlášť číslované:
Škola a náboženství. Tauber Otokar, 1919, 255.
Katolíci za války – odpovědi na nepřátelské výtky. Skála Václav, 1919, 259. (Zbývá se ovšem otázat, kdo z tzv. katolické monarchie zodpovídá za to, že se Rakousko-Uhersko ve vojně přidalo k potrhlému protestantskému Německu proti pravoslavnému Rusku – vždyť pravoslaví a katolictví jsou si tak blízké! Nezpůsobili to tzv. rádoby katolící? Podobně jako i dnes titíž rádoby katolíci plivají po pravoslavném Rusku po vzoru západních, už ani ne protestantů, ale rovnou bezvěrců. Ba hůř: evropské země jsou ochotny spolupracovat s wahabitskými Saúdy podporujícími terorismus a násilně likvidujícími křesťanství, ale nikoliv s křesťanským Ruskem, které proti tomuto islámskému terorismu úspěšně bojuje!)
Laická morálka. Novotný Josef (někdy pseudonym Topolský Josef), 1920, 263.
Církev československá. Skála Václav, 1920, 264.
Věda a víra o původu světa. Novotný Josef (někdy pseudonym Topolský Josef),1920, 266.
Církevní snahy Husovy. Sahula Jiří, 1920, 268.
Časové záhady výchovy – studie filosoficko-morální. Tauber Otokar, 1920, 269.
Skutky a nikoli pouhá slova papeže míru Benedikta XV. Kašpar Karel Boromejský, 1922, 277.
Československý katechismus – rozklad křesťanství. (Rozbor katechismu dra Farského a Kalouse.). Konečný Jan, 1922, 283.
Církevní úkoly staročeských škol nekatolických. Sahula Jiří, 1923, 284.
Dnešní směry socialismu. Hronek Josef, 1923, 285.<> Sektářské vědomosti o Husovi. Sahula Jiří, 1924, 294.
První průkopníci luterství v Čechách. Sahula Jiří, 1924, 295.
Adventisté. Konečný Jan, 1926, 305.
Biblické ženy a katolická dívka. Kreuser Martin, Oliva Arnošt, 1927, 308.
Pravda a lež o českých dějinách. Díl I. Doba katolická. Díl II. Hus a husitství. Jeřábek Karel (někdy pseudonym Lutislav Karel), 1926, 307, 1927, 310.
Mravní záhady dneška. Tauber Otokar, 1928, 311.
Obraz doby svatováclavské. 1., 2. a 3. díl. Sahula Jiří, 1929, 314, 317 a 318.
Pozn.: Jiří Papež ve své bibliografii, str. 10, uvádí, že se mu nepodařilo dostat se ke dvěma číslům Časových úvah. Jejich zveřejnění připravujeme na tomto místě.


Opera moralia Sancti Alphonsi Mariae de Ligorio Doctoris Ecclesiae I. – IV. (Theologia moralis. Tomus primus – quartus. Editio nova.)

Alfonso Maria de Liguori, svatý, Gaudé Léonard, 1912
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

1. Tractatus de conscientia, de legibus, de virtutibus theologicis, et de primis sex decalogi praeceptis. 1905.
2. Tractatus de septimo et octavo decalogi praeceptis, de praeceptis ecclesiae, de statibus particularibus, de actibus humanis et de peccatis. 1907.
3. Tractatus de sacramentis in genere; de baptismo et confirmatione; de eucharistia; de poenitentia; de extrema unctione et ordine. 1909.
4. Tractatus de matrimonio, et de censuris, praxim confessarii, examen ordinandorum ac indicies. 1912.
Víckrát nevyšlo. Tento zpřesňující a zestručněný komplet nahradil autorovu sbírku Theologia moralis, Tom. 1 – 10.,která v něčem nebyla všemi přijata.


Ani oko nevidělo ...

Boudreaux Florentin J., 1934
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O posledních věcech (člověka a světa), De novissimis (eschatologie)

Orig.: Happiness of Heaven. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.


olympiády pro střední školy

kolektiv, 1959
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Středoškolská matematika (vč. geometrie), fysika

1.Matematická olympiáda
2. Fysikální olympiáda
3. Chemická olympiáda.


Rádce vojínův

Stojan Antonín Cyril, 1917
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Jediné čes.vyd. – rok před porážkou katolického mocnářství ve válce, kterou, navedené zločinci, rozpoutalo a po zásluze prohrálo; zločinci však velmi posílili.


Růžová zahrádka, česky i latinsky.

Thomas a Kempis, 1924
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský

Jen mezi lety 1911 a 1940 vyšlo pod drobnými změnami názvu česky pětkrát.


Rozvažování o věčných pravdách, abychom pobožně žili a blaženě umřeli. S připojenými modlitbami ke mši svaté, k zpovědi, k sv. přijímání atd. Svatého Alfonsa Marie z Liguori.

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1853
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mše svatá, svátosti

Připojujeme interně vydanou brožuru Příprava na dobrou smrt. Úvahy o věčných pravdách. Jak zbožně žít a blaženě zemřít, 2014, přeloženou z němčiny.


Církevní dějiny v přehledu a obrazech

Ráček Blažej, 1940
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednáníVlastní životopis svaté Markéty Marie Alacoque

Alacoque Marguerite-Marie, svatá, 1939
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870

Jediné čes. vyd. :Edice Vinice Páně, Sv. 24. Orig.: Sainte Marguerite-Marie, sa vie par elle-même, poprvé tiskem 1867.