Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Poslední přírůstky do Knihovny

Průbežný přehled o všech novinkách můžete získat nastavením RSS kanálu

.

Svátost biřmování. Příprava a poučení biřmovanců.

J. V.(?), 1938
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x.


Člověk. Filosofická antropologie. Sv. 1 až 3 (kultura).

Pecka Dominik, 1971
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Filosofická ethika

jediné vyd., v exilu


Ježíš Kristus – P. Didona, kněze z řádu kazatelského sv. Dominika. Díl 1 a 2.

Didon Henri Louis Rémy, 1893
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

Orig.: Jésus Christ, poprvé 1891, naposledy 1931. Též v jiných jaz. (např. angl., něm. nebo it.). Díky za tip!
V dílu 2 chybějí str. 56n., pokoušíme se opravit.


Žižka a jeho doba. Díl 1. až 4.

Pekař Josef, 1933
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s husitismem

Toto dílo, ač byl prof. Pekař nekatolík, náleží svým obsahem do tohoto odd. 15.
Díl 1. Doba se zvláštním zřetelem k Táboru.
Díl 2. Jan Žižka.
Díl 3. Žižka vůdce revoluce.
Díl 4. Poznámky k dílu třetímu. Opravy a dodatky – Příloha. Rejstříky.
Pan profesor přesně popisuje všechny okolnosti vzniku a šíření husitismu vč. hlavní příčiny: spojení čímsi osvícených kněží a vysokého školství (poznamenejme, že z téže příčiny nastal vznik a šíření josefinismu vč. pozdějšího masarykismu, na jehož liberalismus navazuje i dnešní Pornozápad – všichni známe tu kohortu osvícených Orků a Tomášů).
K dílu 4 připojujeme časopisecký článek K televisní soutěži „Největší Čech“ – Pravda o Janu Žižkovi. Lhotka Jaroslav, 2005 jako svědectví toho, že dnes, r. 2016, široce kritizované vysílání České televise má dlouhodobé kořeny.
Zvlášť pak připojujeme věhhlasný Smysl českých dějin. O nový názor na české dějiny, Pekař Josef, 1929 (2., rozšíř. vyd.), a
Masaryk a Pekař o smyslu českých dějin, Miklík Josef Konstantin, 1931.


Zrození barokového básníka. Antologie z přírodní lyriky českého baroku.

Bitnar Vilém, 1940
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s reformací a dřívějším protestantismem

Edice Jitra ř. 2, sv. 4; jediné vyd.


Velebnou svátostí k obnově náboženského života

Vašek Bedřich, 1941
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

Edice Jiskry, sv. 1. V Knihovně Libri nostri jsou všechny svazky této edice; o ní též u posledního vydaného sv. 14.


Písmo svaté jako četba laiků. Krása evangelií. Krása Starého zákona. Spiritus Paraclitus latinsky a česky.

Žák Emanuel, Merell Jan, Benediktus XV., 1940
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Vzdělávací katolická knihovna. Nová řada, sv. 17 – poslední svazek, po válce začala Druhá nová řada.
Připojujeme:
a) Encyklika Spiritus Paraclitus – O Duchu svatém Utěšiteli z 15. 10. 1920. Benediktus XV., 1920. Česky jednak z publikace Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. III. Hejčl Jan, 1925, a sice v Dodatku II. na str. 1180 – 1197, a jednak z Ordinariátního listu Pražské arcidiecese.
b) Církev a Písmo svaté. Kutal Bartoloměj, ČKD 1937, č. 3, str. 217 – 225.


Atlas biblicus

Hagen Martino, 1907
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické slovníky a atlasy

V naší Knihovně má čtenář v tomto oddělení k disposici Vulgátu a konkordanci k ní. Na řadě je doplnění posvátného textu o reálie. Světoznámý Atlas biblicus v návaznosti na pravopis Vulgáty čtenáře seznámi s příslušnou biblickou geografií – zeměpisná jména byla sice už v konkordanci; v Atlasu jsou ale znovu s odkazy na tu kterou mapu. Doplňujeme textovým pdf souborem téhož vydání staženým z archive.org – lze v něm textově hledat, na druhé straně jsou tu mapy méně zřetelné. Atlas má církevní schválení (později už nevyšel) a je věnován sv. Piu X. Dále sem připojujeme stejně rozvržený a známý Atlas Scripturae sacrae katolického kněze a biblisty Richarda von Riesse (1823 – 1898), vydaný naposledy r. 1924 (v knize ale není uvedeno církevní schválení), a Atlas geographiae biblicae addita brevi notitia regionum et locorum, autorem je Luigi Gramatica, vydaný toliko v r. 1921, stažený z archive.org. Tento obsahuje jen popis map a má církevní schválení.


Dějiny zjevení Božího v Novém zákoně

Procházka Matěj († 1906), 1921
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Poprvé vyšlo 1873, naposledy pak toto 7. vydání; pro mládež gymnasijní.


Život Krista Pána podle čtyř evangelií – náčrty rozjímání pro kněze, sv. 1 – 5

Spáčil Bohumil, 1932
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Synopse, harmonizace evangelií

1. Skrytý život Krista Pána. 2. Apoštolský život Krista Pána od počátku veřejného vystoupení až k třetí slavnosti velikonoční. 3. Apoštolský život Krista Pána od třetí slavnosti velikonoční až k poslední jeho cestě do Jerusaléma. 4. Apoštolský život Krista Pána od poslední cesty jeho do Jerusaléma až do počátku jeho utrpení. 5. Umučení a oslavení Krista Pána.