Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Poslední přírůstky do Knihovny

Průbežný přehled o všech novinkách můžete získat nastavením RSS kanálu

.

Držitelé ceny hraběte Richarda Mikuláše Coudenhove-Kalergiho

Liechtenstein Nikolaus von, princ, 2019
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače

Autor je předsedou Evropské společnosti Coudenhove-Kalergi, nazvané po člověku, který již roku 1925 (t. j. ještě před A. Hitlerem – Norimberské zákony jsou až z r. 1935) předložil v knize Praktischer Idealismus eugenický návrh na Novou Evropu, Pan Evropu tvořenou jediným rasově nově vytvořeným národem. A. Hitler sice padl r. 1945, ale vedoucí činitelé se obrátili k utopii Kalergiho a pokoušejí se ji postupně realizovat (Schengen, euro, migranti ...). Dnešním vedoucím činitelům byl "myslitel" vzorem i v tom, že neměl vlastní děti.
Někteří z uvedených laureátů Kalergiho ceny jí byli oceněni jen jako tzv. křoví. Převzato z http://www.coudenhove-kalergi-society.eu – z nouze angličtina, za záhodný překlad do češtiny předem děkujeme. Cena se uděluje každé dva roky, v lednu za minulý rok, takže cena za rok 2018 byla udělena "ukrajinské nebeské setnině" in memoriam. Připojujeme zprávu o udělení ceny – jako příklad A. Merkelové – i zprávu pro rok 2018 (i zde prosíme o laskavý překlad).
Viz Pan-Evropa. Praktický idealismus – Praktischer Idealismus. Coudenhove-Kalergi Richard Nicolaus von, hrabě, 1926 v pododd.: 1109: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...).


Latinská mluvnice pro gymnasia, reálná i reformní reálná gymnasia

Kudrnovský Antonín, 1947
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Latina Starého a Nového zákona

02010156: Vydání třetí, nezměněné, poslední.


Latinská mluvnice pro školy střední; pro gymnasia a reálná gymnasia

Fürst Kamil, 1946
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Latina Starého a Nového zákona

02010155: Vydání 2., opravené a poslední.


Historická mluvnice latinského jazyka. Základní latinská mluvnice.

Novotný František, 1957
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Latina Starého a Nového zákona

02010151: Dva související soubory knih:
1. Historická mluvnice latinského jazyka. Ve dvou dílech:
Díl 1. Hláskování a Nauka o slově (vydaná pod krycím názvem z doby německé okupace: Latinská mluvnice pro střední školy. Díl.3. Doplňky.). 1946.
Díl 2. Historická mluvnice latinského jazyka. Skladba, Nauka o slohu a Přehled dějin latinského jazyka. 1955.
2. Základní latinská mluvnice. Díl 1. Hláskosloví a Tvarosloví. Díl 2. O významu slovních druhů a tvarů, Nauka o větě a Stylistický dodatek o figurách a tropech. 1957.
Ohledně autorských povolení viz 02010241.


Ludus Latinus – učebnice latiny pro začátečníky

Ohnesorg Karel, 1948
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Latina Starého a Nového zákona

02010154: Vydání druhé, přehlédnuté a rozšířené, poslední. Připojujeme: Latinská mluvnice v přehledných tabulkách. Ohnesorg Karel, 1948 (druhé, upravené a rozšířené, poslední vydání).


Pán přichází. Měsíčník pro katolické děti.

Soukup Emilian František (red.), 1941
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Vycházel v letech 1913 – 1941. Dřívější podnázev: Časopis katolické mládeže, věnovaný úctě Nejsvětější svátosti oltářní. V roč. 6, 18/19 chybí č. 9.


Milosrdní bratří

Bogar Jan Benedikt, 1934
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti

NK ČR z Fr. (fratera) udělala Františka a poslušně to převzaly i katolické knihovny.


Po Svätoplukovi druhá naša hlava. Život Msgre. Dr. Jozefa Tisu. Sv. 1 a 2.

Čulen Konštantín, 1948
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slovensko

předúnorový exil


Šťastná pout životem od kolébky ke hrobu. Rodinná čítanka pro český lid.

Hrubý Jan, 1935
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Etnografie-Národopis a folklór Zemí Koruny české

Vyšlo čtyřikrát: 1932, 1935, 1936 a 1940; první tři vyd. měla, jak velel masarykismus, "československý lid" místo "český lid" – jinak byla vyd. shodná.


Otázky dneška. Křesťanský realismus a dialektický materialismus.

Pecka Dominik, Pavelka Artur, Chudoba Bohdan, 1946
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Ontologie vč. Kosmologie

Edice Akord, sv. 36, Duchovní orientace č. 7 – řídí P. Dominik Pecka. Jediné vyd.