Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Poslední přírůstky do Knihovny

Průbežný přehled o všech novinkách můžete získat nastavením RSS kanálu

.

Držitelé ceny hraběte Richarda Mikuláše Coudenhove-Kalergiho

Liechtenstein Nikolaus von, princ, 2019
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače

Autor je předsedou Evropské společnosti Coudenhove-Kalergi, nazvané po člověku, který již roku 1925 (t. j. ještě před A. Hitlerem – Norimberské zákony jsou až z r. 1935) předložil v knize Praktischer Idealismus eugenický návrh na Novou Evropu, Pan Evropu tvořenou jediným rasově nově vytvořeným národem. A. Hitler sice padl r. 1945, ale vedoucí činitelé se obrátili k utopii Kalergiho a pokoušejí se ji postupně realizovat (Schengen, euro, migranti ...). Dnešním vedoucím činitelům byl "myslitel" vzorem i v tom, že neměl vlastní děti.
Někteří z uvedených laureátů Kalergiho ceny jí byli oceněni jen jako tzv. křoví. Převzato z http://www.coudenhove-kalergi-society.eu – z nouze angličtina, za záhodný překlad do češtiny předem děkujeme. Cena se uděluje každé dva roky, v lednu za minulý rok, takže cena za rok 2018 byla udělena "ukrajinské nebeské setnině" in memoriam. Připojujeme zprávu o udělení ceny – jako příklad A. Merkelové – i zprávu pro rok 2018 (i zde prosíme o laskavý překlad).
Viz Pan-Evropa. Praktický idealismus – Praktischer Idealismus. Coudenhove-Kalergi Richard Nicolaus von, hrabě, 1926 v pododd.: 1109: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...).


Z husitství do protestantismu – historicko-náboženská úvaha. Díl I. – VII.

Sahula Jiří, 1915
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s husitismem

Díl I. Srovnání husitství s lutherstvím. Počátky lutherství v Čechách až do pádu vlády Hlavsovy roku 1524. Hlasy katolického spolku tiskového 34, 1903, č. 4.
Díl II. Kališná hrůzovláda. Hlasy katolického spolku tiskového 35, 1904, č. 3.
Díl III. Triumf a pád kališné hrůzovlády. Hlasy katolického spolku tiskového 36, 1905, č. 2.
Díl IV. Vítězná reakce protestanská. Hlasy katolického spolku tiskového 44, 1913, č. 1.
Díl V. Doba Mystopolova. Hlasy katolického spolku tiskového 45, 1914, č. 1.
Díl VI. Nezdar éry Mystopolovy. Hlasy katolického spolku tiskového 46, 1915, č. 1.
Díl VII. Vzestup katolicismu a konec husitismu. Hlasy katolického spolku tiskového 46, 1915, č. 3.


Církev. Tajemné tělo Kristovo.

Braito Silvestr Maria Josef, 1948
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)

Edice Jiskry, sv. 12.


Duchovní boj

Scupoli Lorenzo, Desolda Jan Nepomucký František, 1893
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský

Vyd. z r. 1893 nese celý titul: Ctihodného otce Vavřince Skupoli z řádu Theatinů Duchovní boj a pokoj duše s připojeným zvláštním pojednáním o zpovědi z pobožnosti konané (dle ctih. kněze J. Boone ze S. J.) a náležitými modlitbami přeložil a sestavil kanovník Jan Nepomucký František Desolda O. Praem.; 2. vyd. Další vydání je z roku 1937. Kniha významem srovnatelná s Kempenským, naučení jsou však utříděná. Slovenské vydání Duchovný boj, 1948.


Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou blahoslavenné Panny Marie

Stojan Antonín Cyril, Jašek Adolf, Jemelka František, 1910
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Připojujeme: Apoštolát sv. Cyrilla a Metoděje 1910 – 1948; bibliografie časopisu věnovaného sjednocení Slovanů v Kristu a ukázky jeho unijního úsilí. Špaček Michael, 2011.
Pozn.: I zde pozorujeme nešvar typický pro dobu několika desetiletí po převratu r. 1989 – nenápadné sdělování jakoby doba německého nacionálního socialismu, doba okupace Československa, nebyla tak hrozná jako doba komunistického režimu; drsný opak je ovšem pravdou. Toto nenápadné sdělování se projevuje v nadpisu publikace: "1910 – 1948", t. j. jakoby za okupace časopis vycházel. Nevycházel: poslední č. 5 smělo vyjít r. 1941, a vydávání bylo obnoveno až po osvobození, r. 1946. (O zastavení vydávání za komunismu, po r. 1948 už autor hovoří.)
Stejný nedostatek postihl i Wikipedii, kde je o tomto časopisu pojednáno.
V roč. 1920 chybějí č. 8 – 10, v roč. 1922 č. 3, 6 a 7.


Filosofická revue. Odborný čtvrtletník pro filosofii.

Habáň Metoděj Petr (red.), 1948
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

Úvodem: Filosofická revue 1929 – 1948. Bibliografie časopisu olomouckých dominikánů. Pavlincová Helena, 1994. Seznam článků toho kterého autora. Smutné je, že titul publikace není pravdivý (jako v mnoha dalších podobných polistopadových případech) – evokuje domněnku, že revue vycházela i pod německou okovanou botou. Nevycházela. Roku 1941 směla vyjít už jen dvě čísla – a pak až roku 1946 po porážce Německa (v rozhodující míře Rudou armádou). Autorka však neváhala do knihy zařadit podrobný Vorwort sic!).
V roč. 11 a 12, a stejně tak v roč. 16 přistoupil ještě Veselý Maria Jiří (red.), zřejmě kvůli nebezpečným poměrům, které v obou případech vyvrcholily zákazem vydávání.


Pán přichází. Měsíčník pro katolické děti.

Soukup Emilian František (red.), 1941
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Vycházel v letech 1913 – 1941. Dřívější podnázev: Časopis katolické mládeže, věnovaný úctě Nejsvětější svátosti oltářní. V roč. 6, 18/19 chybí č. 9.


Úvod do filosofie

Pecka Dominik, 1969
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

o autorovi srov. u Člověk a dějiny v pododd. 0402 Dějiny filosofie


Člověk a dějiny

Pecka Dominik, 1969
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Dějiny filosofie

Mezi lety 1949 až 1992 vyšly P. D. Peckovi u nás jen čtyři knihy a to roku 1969: kromě Člověk a dějiny jen Člověk a technika (obojí jako jakýsi zárodek asi plánované edice Orientace), dále Cesta k pravdě (3. a dosud posl. vyd., poprvé 1940) a stručný Úvod do filosofie.


Člověk a technika

Pecka Dominik, 1969
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Ontologie vč. Kosmologie

viz Člověk a dějiny v pododd. 0402 Dějiny filosofie.