Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Poslední přírůstky do Knihovny

Průbežný přehled o všech novinkách můžete získat nastavením RSS kanálu

.

Diktatura a lékařská věda

Alexander Leo, 2003
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)

Analysa amerického psychiatra židovského původu, který se za vítězné mocnosti účastnil "přípravy" obviněných pro trestní proces v Norimberku. Orig.: Medical Science Under Dictatorship, 1949. Zařazujeme mezi pověry – je strašlivou pověrou myslet si, že lékařská věda pomocí euthanasie dosáhne něčeho dobrého. Analogie s dnešní situací je jasná – využití lidských plodů a embryí pro přípravu prostředků např. na očkování.


Dějiny války Peloponneské

Thúkydidés, 1906
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání

Bibliotéka klasiků řeckých a římských


O činech Alexandra Velikého, krále macedonského

Curtius Rufus, Quintus, 1899
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání

Bibliotéka klasiků řeckých a římských


Dogmatika pro studium i pastoraci

Müller Gerhard Ludwig, 2010
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

    Zveřejnění některých knih v PDF brání autorský zákon. K dispozici jsou pouze náhledy. Máte-li zájem o zaslání publikace pro studijní účely napište nám přes » formulář «.

  • Muller-Dogmatika-pro-studiu..., 64.3 MB   

Demokracie a encykliky

Fuchs Alfréd, 1936
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Církev a národ, Církev a stát

Připojujeme Náboženství a politika. Fuchs Alfréd, 1925.


Paneuropa či Eurasie?

Fuchs Alfréd, 1927
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Církev a národ, Církev a stát

Evropská kultura jest ohrožena proto, že jí chybí jed­notná myšlenka. A tak s jedné strany ohrožuje ji amerikanism se svým jednostran­ným zdůrazňováním stroje, s druhé strany asiatism, hlásaný dnes vědomě přívrženci sovětů a některými propagátory bud­histických a jiných nauk dálného Východu.


Výbor z listů a instrukcí svatého Ignáce z Loyoly

Ovečka Jaroslav Štěpán, 1939
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři


Oltář a rotačka

Fuchs Alfréd, 1930
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Román


Slovanský svět

Niederle Lubor, 1909
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Etnografie-Národopis a folklór Zemí Koruny české

zeměpisný a statistický obraz současného Slovanstva


Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. I.

Hejčl Jan, 1917
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

U studijního vyd.: Pro moderní katolíky nejlepší český překlad a nejlepší české poznámky k textu za celou dobu, kdy se Srarý zákon do češtiny překládá, tedy nejvhodnější i pro dnešek. Svazek I. (1. kniha Mojžíšova – Judit) kvůli rozsahu ve třech částech: Část 1, pět knih Mojžíšových (po str. 541); Část 2, Kniha Josue, Kniha "Soudců", Kniha Rut a knihy královské (str. 542 – 1067) a Část 3, knihy "Doplňků", dvě knihy Ezdrášovy, Kniha "O Tobiášovi" a Kniha o Juditě (t. j. po str. 1344). Soubory s rozlišením 300 dpi (např. pro OCR) zašleme na vyžádání.
Tradiční katolíci jistě budou souhlasit s K. Komárkem v tom, že touto Biblí počala česká katolická kapitulace v biblické oblasti odklonem od Vulgáty, i když u Hejčla a Sýkory zatím jen přihlížením k textu v originálních jazycích: České katolické bible 2. pol. 19. století: poslední fáze před zlomem v tradici. Komárek Karel, 2017.