Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Poslední přírůstky do Knihovny

Průbežný přehled o všech novinkách můžete získat nastavením RSS kanálu

.

Držitelé ceny hraběte Richarda Mikuláše Coudenhove-Kalergiho

Liechtenstein Nikolaus von, princ, 2019
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače

Autor je předsedou Evropské společnosti Coudenhove-Kalergi, nazvané po člověku, který již roku 1925 (t. j. ještě před A. Hitlerem – Norimberské zákony jsou až z r. 1935) předložil v knize Praktischer Idealismus eugenický návrh na Novou Evropu, Pan Evropu tvořenou jediným rasově nově vytvořeným národem. A. Hitler sice padl r. 1945, ale vedoucí činitelé se obrátili k utopii Kalergiho a pokoušejí se ji postupně realizovat (Schengen, euro, migranti ...). Dnešním vedoucím činitelům byl "myslitel" vzorem i v tom, že neměl vlastní děti.
Někteří z uvedených laureátů Kalergiho ceny jí byli oceněni jen jako tzv. křoví. Převzato z http://www.coudenhove-kalergi-society.eu – z nouze angličtina, za záhodný překlad do češtiny předem děkujeme. Cena se uděluje každé dva roky, v lednu za minulý rok, takže cena za rok 2018 byla udělena "ukrajinské nebeské setnině" in memoriam. Připojujeme zprávu o udělení ceny – jako příklad A. Merkelové – i zprávu pro rok 2018 (i zde prosíme o laskavý překlad).
Viz Pan-Evropa. Praktický idealismus – Praktischer Idealismus. Coudenhove-Kalergi Richard Nicolaus von, hrabě, 1926 v pododd.: 1109: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...).


Manuale učitelů katolického náboženství na čsl. školách národních.

Hronek Josef, 1934
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Vyšlo devět sv.: Od šk. r. 1933/1934 až do šk. r. 1941/1942. Tento poslední roč. se musel přejmenovat na Manuale učitelů katolického náboženství na školách národních. Další ročníky už vyjít nesměly. Přinášíme roč. 2. Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x.


Výbor zákonů školských, sv. I až III.

Hronek Josef, 1938
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

I. Základní předpisy o školách národních. 1933. Kropáč & Kucharský, sv. 1933.x.
II. Organisace školské správy, zřizování národních škol a právní poměry učitelstva národních škol. 1934. Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x.
III. Školní a vyučovací řád pro školy obecné a měšťanské a pro školy (třídy) pomocné: Výnos ministerstva školství a národní osvěty ze dne 30. července 1937, č. 105513-I. 1938. Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x.


Filosofická revue. Odborný čtvrtletník pro filosofii.

Habáň Metoděj (red.), 1948
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

Úvodem: Filosofická revue 1929 – 1948. Bibliografie časopisu olomouckých dominikánů. Pavlincová Helena, 1994. Seznam článků toho kterého autora. Smutné je, že titul publikace je lživý (jako v mnoha dalších podobných případech) – evokuje domněnku, že revue vycházela i pod německou okovanou botou. Nevycházela. Roku 1941 směla vyjít už jen dvě čísla – a pak až roku 1946 po porážce Německa. Autorka však neváhala do knihy zařadit podrobný Vorwort.

    Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

Bl. Marie Gorettiová, dvanáctiletá mučednice čistoty.

Mondrone Domenico, 1947
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

2. vyd. (poprvé zřejmě téhož roku). Orig. Maria Goretti poprvé ital. zřejmě r. 1939; překladatelem doplněna kapitolka o blahořečení 27. 4. 1947 (svatořečení 24. 6. 1950). Edice Smíru, sv. 999.


Chvalte Pána v nejsvětější Oběti.

Pürner Maria, Schaller Marian, 1937
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

"Ve spojení s římským Misálem, vydaným Opatstvím Emauzským v Praze, uspořádal [a z němčiny přeložil] P. Marian Schaller, OSB." Jako orig. sloužily Lobet den Herrn im heiligen Opfer! Ausgabe A für Katecheten mit einem Geleitwort der Benediktiner zu Ilbenstadt und im Anschluß an ihre Meßbücher der katholischen Kirche. Ausgabe B für Kinder. Vyšly r. 1935. Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x.


Pán přichází. Měsíčník pro katolické děti.

Soukup Emilian František (red.), 1941
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Vycházel v letech 1913 – 1941. Dřívější podnázev: Časopis katolické mládeže, věnovaný úctě Nejsvětější svátosti oltářní. V roč. 6, 18/19 chybí č. 9.


Devítidenní pobožnost k blahoslavené Zdislavě Berkovně

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), 1940
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Ke svatým a k Božím andělům

Pán Bůh odplať za laskavé zapůjčení.


Devítidenní pobožnost k svaté Terezii Ježíškově

Koenders Angelinus J., 1931
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Ke svatým a k Božím andělům

Edice Smíru, sv. 999. Pán Bůh odplať za laskavé zapůjčení.


Vzhůru srdce. Duchovní vůdce katolické mládeže.

Hronek Josef, 1934
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Nezměněné vyšlo ještě 1935. Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x.