Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Poslední přírůstky do Knihovny

Průbežný přehled o všech novinkách můžete získat nastavením RSS kanálu

.

Dogmatika pro studium i pastoraci

Müller Gerhard Ludwig, 2010
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

    Zveřejnění některých knih v PDF brání autorský zákon. K dispozici jsou pouze náhledy. Máte-li zájem o zaslání publikace pro studijní účely napište nám přes » formulář «.

  • Muller-Dogmatika-pro-studiu..., 64.3 MB   

Demokracie a encykliky

Fuchs Alfréd, 1936
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Církev a národ, Církev a stát

Připojujeme Náboženství a politika. Fuchs Alfréd, 1925.


Paneuropa či Eurasie?

Fuchs Alfréd, 1927
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Církev a národ, Církev a stát

Evropská kultura jest ohrožena proto, že jí chybí jed­notná myšlenka. A tak s jedné strany ohrožuje ji amerikanism se svým jednostran­ným zdůrazňováním stroje, s druhé strany asiatism, hlásaný dnes vědomě přívrženci sovětů a některými propagátory bud­histických a jiných nauk dálného Východu.


Výbor z listů a instrukcí svatého Ignáce z Loyoly

Ovečka Jaroslav Štěpán, 1939
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři


Oltář a rotačka

Fuchs Alfréd, 1930
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Román


Slovanský svět

Niederle Lubor, 1909
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Etnografie-Národopis a folklór Zemí Koruny české

zeměpisný a statistický obraz současného Slovanstva


Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. I.

Hejčl Jan, 1917
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

U studijního vyd.: Pro moderní katolíky nejlepší český překlad a nejlepší české poznámky k textu za celou dobu, kdy se Srarý zákon do češtiny překládá, tedy nejvhodnější i pro dnešek. Svazek I. (1. kniha Mojžíšova – Judit) kvůli rozsahu ve třech částech: Část 1, pět knih Mojžíšových (po str. 541); Část 2, Kniha Josue, Kniha "Soudců", Kniha Rut a knihy královské (str. 542 – 1067) a Část 3, knihy "Doplňků", dvě knihy Ezdrášovy, Kniha "O Tobiášovi" a Kniha o Juditě (t. j. po str. 1344). Soubory s rozlišením 300 dpi (např. pro OCR) zašleme na vyžádání.
Tradiční katolíci jistě budou souhlasit s K. Komárkem v tom, že touto Biblí počala česká katolická kapitulace v biblické oblasti odklonem od Vulgáty, i když u Hejčla a Sýkory zatím jen přihlížením k textu v originálních jazycích: České katolické bible 2. pol. 19. století: poslední fáze před zlomem v tradici. Komárek Karel, 2017.


Střípky z historie Libochovic

Korous Karel, 2020
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Historický místopis Zemí Koruny české

Stručný přehled historických událostí provázaných s Libochovicemi a okolím. Nejen o dávných událostech a významných osobnostech, ale i o životě „obyčejných" lidí. Současnost i budoucnost se mj. odvíjejí z udržování tradic a z navazování na dobré vzory. Pro začátek stačí začíst se a dívat se okolo sebe na místa, kde žili naši předci. Následně pak uvažovat o odkazu, který nám zachovali.


Věstník katolického učitelstva. Dobrá cesta – Výbor z přednášek prázdninového kursu katolického učitelstva.

Hanzelka František, Kuncek Jan, 1940
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

1. kurs, ve Frýdlantě nad Ostravicí, 1930.
2. kurs, v Českém Krumlově, 1931.
3. kurs, na Svatém Kopečku, 1932.
4. kurs, v Banskej Bystrici, 1933.
5. kurs, v Náchodě, 1934.
6. kurs, v Užhorodě, 1935.
7. kurs, ve Znojmě, 1936.
8. kurs, v Trenčíně, 1937.
9. kurs, v Domažlicích, 1938.
10. kurs, ve Valašském Meziříčí, 1940.
11. kurs, v Jičíně, 1941.
12. kurs, ?.
13. kurs, v Levoči, 1947.
O dalších svazcích podle tohoto seznamu nevíme; jakékoliv zjištění v tomto směru (např. novinové články) s díky uvítáme.


Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství.

Pohunek František, Horský Rudolf, Žák Emanuel, Slavíček Jaroslav, Jelínek Vlastimil (aj. red.), 1910
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Proč Vychovatel? Chceš-li zničit národ, utaj jeho historii. To se u nás děje: bláboly o husitství, o roku 1620, o Rakousku-Uhersku, o roku 1918, o německé okupaci. Podpůrný prostředek: rozvrať výchovu a školství. Rovněž toto se děje: inkluse, asistentky ve třídách, osnovy a učebnice indoktrinované zrůdnostmi zvanými evropské hodnoty, korona se k rozvratu využívá naplno. Nákup zámořských vrtulníků je z hlediska záchrany národa směšný. Proto Vychovatel – i když všeobecná znalost pravdivé národní historie je ještě důležitější.
Vychovatel vycházel v letech 1885 – 1935: roč. 1, č. 1 (1885) – roč. 50, č. 3 – 4 (1935).
Přílohy: Promluvy nedělní a sváteční (1896 – 1897), Učitelská příloha (Up: 1898 – 1928), Katechetská příloha (1898 – 1909), Věstník katechetský (Vk: 1910 – 1932). Změny podnázvu: Orgán Katechetského spolku v Praze a Jednoty českého katolického učitelstva v Království Českém (1898), Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství (1897 – 1930), Měsíčník pro otázky vychovatelské, školské a katechetské (1931 – 1935).
Inventura: Chybějí roky 1934 a 1935; kromě toho, v ročníku 1930 chybějí některá čísla.