Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Poslední přírůstky do Knihovny

Průbežný přehled o všech novinkách můžete získat nastavením RSS kanálu

.

Norimberský proces. Sborník materiálů. Díl první. Díl druhý.

Горшенин Константин Петрович (hl. red.), Сафонов Григорий Николаевич (red.), Голунский Сергей Александрович (red.), Никитченко Ион(а) Тимофеевич (red.), 1953
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Národní nebo mezinárodní socialismus korporací a oligarchů

Jen pro studijní zcela nekomerční účely. Orig.: Нюрнбергский процесс. Сборник материало. Т. 1. Т. 2. 1952, 1954 (2. vyd. opr. a dopl.) a 1955 (3. vyd. opr.).


Obrácení. Osobní příběh.

Mondadori Leonardo, Messori Vittorio, 2009
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica

Orig.: Conversione. 2002, 2008 a 2012, přeložil Kucharský Pavel. Též polsky 2003.
Pozn.: Publikace se vymyká běžné náplni tohoto nakladatelství, takže by spíše patřila do pododd. 0314 Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví. Je však tak skvělou ozdobou tohoto nakladatelství, že ji řadíme sem.


Úvod do filozofie pre VIII. triedu slovenských gymnázií.

Polakovič Štefan, 1943
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

Vyšlo celekm dvakrát – předtím 1941.


Písmo sväté Starého a Nového zákona. Z latinského typického vydania Vulgaty na slovenský jazyk preložené. Sväzok 1 – 10.

Hlinka Andrej, Donoval Ján, 1926
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Další díly bychom s pomocí Páně rádi doplnili. Pán Bůh odplať za díl 4!


Revers pánů a rytířstva v Království českém; Dem durchlauchtigen, Hochgeborenen Fürsten und Herrn

Budovec z Budova Václav, pán, aj.; Schlick Joachim Andreas von, Graf , 1620
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Středověké právo a náš národ – Svatá říše římská

1. Kapitulační revers v Praze uvízlých poražených (tzv. českých) šlechticů, kteří zradili český národ a válčili na straně Němců (s výjimkou Bavorů), vydaný pátého dne po záchraně českého národa na Bílé hoře a předaný Maxmiliánu Bavorskému, vítězi a náměstku císaře.
Připojujeme také znění reversu převedeného do moderní češtiny, aby lépe vynikla zbabělost a podlézavost povstalců, která jim ovšem nebyla nic platná, a krátkou autorskou poznámku k převodu.
2. Datum Görlicz, den 2. Martii Ao 1621. Jedna z proseb o milost německého vůdce "českých" pánů.


Životem – všechna čísla a kompletní bibliografie; Životom.

Schikora Rudolf aj. red., 1948
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Na začátek umísťujeme Úplný rejstřík sbírky "Životem" roč. I. – X., 1927 – 1935, číslo 1 – 240. Schikora Rudolf(?), 1936, rozšířený o seznam všech následujících sešitků až do r. 1948. Pozn.: V nadpisu tištěného rejstříku je mylný údaj 1927 – 1936 (v roce 1932 vyšly totiž dva ročníky).
Životem 7 (1932, Naše světla) a 9 (1934, Šťastné děti) jsme zařadili do pododdělení 1301: Soustavné přehledy světců.
Životem 1 (1927), č. 1 – 24. Životem 2 (1928), č. 25 – 48. Životem 3 (1929), č. 49 – 72. Životem 4 (1930), č. 73 – 96. Životem 5 (1931), č. 97 – 120. Životem 6 (1932), č. 121 – 144. Životem 8 (1933), č. 169 – 192. Životem 10 (1935), č. 217 – 240. Životem 11 (1936), č. 241 – 264. Životem 12 (1937), č. 265 – 288. Životem 13 (1938), č. 289 – 312. Životem 14 (1939), č. 313 – 336. Životem 15 (1940), č. 337 – 360. Životem "16" (1941, 1945 – 1948), č. 361 – 377 (kompletní, pokud je č. 377 posledním vydaným).
Sešity zmíněné jinde v Knihovně: Adventisté. Schikora Rudolf, Životem 6 (1932), č. 130 (10); Devítník k Srdci Páně. Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1940: 3. vyd. překladu Novena del Cuore di Gesù (1758) v edici Životem 6 (1932; 1937 a 1940), č. 133 (13); Garcia Moreno, president – katolík. Schikora Rudolf, 1933: Životem 8 (1933), č. 186 (18); Zapovězený strom. Schikora Rudolf(?), 1947: 2. vydání; Životem 15 (1940; 1947), č. 337 (1).
Kromě toho vycházelo i na Slovensku. Snad jen zatím máme slovensky Práci česť! Michalovič Štefan, Chochula Jozef, 1948 – Životom 8 (1948), č. xxx (3); česky Naši přátelé v nebi, 2. vyd. (kromě obálky shodné s 1. vyd.); a opět česky Svatý růženec. Krajča Antonín, 1948 (úplně jiný text než ten v 1. roč. Životem).


Vzpoura protestantských stavů českých a Bílá Hora – dle historie.

Jiroušek Tomáš Josef, 1910
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Středověké právo a náš národ – Země koruny české

Jediné vyd.; poznamenejme jen k titulku.
Autor zřejmě nevědomky nahrává na smeč liberálním "národovcům" 19. stol. (a jejich dnešním pohrobkům):
1. Je podružné, že šlo o protestanty. Tito zrádci českého národa stejně mohli být musulmany, mormony, albigenskými, katary nebo vyznavači New Age: podstatné je, že zradili svůj národ.
2. Autor píše v titulku "českých". Kolik z nich bylo Čechů a kolik Němců? A kolik z těch, kdo byli Čechy, umělo vůbec česky? A kolik těch, kdo ještě uměli, většinou lámanou češtinou, byli věrní Čechům a ne Němcům? Nepodobali se mnozí spíše pozdějším henleinovským "Čechům"?
3. A podle historie? Pro Masaryka byly české dějiny dějinami náboženskými. Tak tento "vzdělanec" (navíc prakticky nedotknutý náboženstvím!) obratně pomátl a ještě více rozhádal český národ pomocí konfesních sporů, když ve skutečnosti tyto spory jsou pro obranu národního zájmu až druhořadé. České dějiny jsou dějinami obrany svébytného národa.


Farské historky. Díl 1 – 5.

Baar Jindřich Šimon, 1940
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Díl 1: Páter (správně: Pater, řec. dokonce: Patér) Kodýdek a jiné povídky – Farských historek díl I (poprvé 1912, naposledy 1941).
Díl 2: Farská panička; Kohouti – Farských historek díl II (poprvé 1906; 1912, naposledy 1941).
Díl 3: Cestou křížovou (zde 9. vyd.); Žebračka (zde 5. vyd.) – Farských historek díl III (poprvé 1899, zde 1935, naposledy 1941).
Díl 4: Žolinka; Kanovník – Farských historek díl IV. (poprvé 1908, naposledy 1939).
Díl 5: Stavěl, románek z farských historek – Farských historek díl V (poprvé 1908, naposledy 1940).
Některé vyšly samostatně i později (např. Cestou křížovou roku 1953: "vyprávění o životě pokrokového kněze, který se ve snaze umožnit lidu lepší život dovedl vzepřít i církevní hierarchii, ale byl za to persekvován a umlčen;" Farská panička dokonce v bláhovém rozněžnění z převratu ’89 ještě 1990, ale pak už opravdu nic).


Čisté dospívání

Tóth Tihamér, 1946
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

1. vyd. 1935/1936, Školské sestry OSF, sv. 38. Toto 2. vyd. jako Edice Školských sester OSF, sv. 3.
Slovensky vyšlo dvskrát: 1942 a 1944.


Pobožnost ke cti milostného Pražského Jezulátka. Zvláštní otisk z Knížky Pražského Jezulátka.

Fūrgottová Xaverie, 1937
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

Školské sestry OSF, sv. 44. K autorství – tehdejší představená. Zřejmě poslední příspěvek do této edice, která je tímto již úplná. Naše díky letí opět na Slovensko, milému přspěvateli O. Ch.