Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Poslední přírůstky do Knihovny

Průbežný přehled o všech novinkách můžete získat nastavením RSS kanálu

.

Svatováclavská studia. Svatý Václav – program českého národu.

Cardal Roman red., Žák František, 2020
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Sborníky postupně vycházejí a mají své webové stránky: https://www.ssszs.cz/
0. Česká země na dějinném rozcestí. Roman Cardal.
1. Svatý Václav a návrat k českému národnímu povědomí. Tento sborník přináší radostnou zvěst: existuje cesta z dnešního marasmu. Esej Romana Cardala (pro její význam jsme ji zařadili také zvlášť jako úvodní článek – bod 0.) popisuje příčiny rozcestí, na kterém jsme se ocitli a vyvozuje o co se historicky máme opřít. Ostatní texty inspirují k hledání východiska.
2. Znalostní školství jako předpoklad rozvoje české společnosti (separát sborníku). Většina článků se zabývá rozborem současného neradostného stavu českého školství. Někteří navíc rozebírají řešení vhodná k široké společenské diskusi, která může vést k nápravě a změně směrem k lepšímu stavu vzdělanosti.
3. Rodina jako středobod života zdravé společnosti. Články různé (i vynikající) úrovně, za mnohé vady rodiny "může stát;" což je ale vlastně pravda (např. mizivá porodnost v Německu je nezamýšleným dílem katolíka Adenauera). Ovšem sborník má chybu fatální; námitku lze vyjádřit takto: rodina nemůže existovat bez národa, národ nemůže existovat bez rodiny. Jinak řečeno: v kosmopolitním, globálním světě je rodina neudržitelná. To sice vidíme ve skvělém článku o Orbánově Maďarsku, ale jen implicitně. Hrubou vadou sborníku je tedy to, že v pozemském oboru povinná, neoddělitelná dualita (komplementarita) rodina-národ do jeho textů téměř nepronikla – čímž kopíruje stejný nedostatek skoro všech katolických spisů o rodině z posledních snad 150 let (pochopitelně v nadpozemském oboru není, v pozemském smyslu, ani národ ani rodina, ale jedna jednotná Církev; krátce: katoličtí globalizátoři nedovoleně směšují přirozené a nadpřirozené).
4. Obnova hodnot a návrat ke kritickému myšlení.
5. O smyslu českých dějin.
Porovnejme program sborníků s Žákovou publikací 1909 – k jakému posunu došlo za 110 let?


Obnova. 1. všechna čísla, Knihovna Obnovy – všechny svazky. 2. 3.

Pochmon Antonín, Polák Josef, Horák František, Lazecký František, Jehlička Ladislav, 1940
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Pod tento titul zařazujeme tři periodika:
1. Obnova, Hradec Králové, 1895 – 1922.
2. Obnova, Opava, 1937 – 1938.
3. Národní obnova, Praha, 1938 – 1940.
Nezařazujeme periodikum Obnova, ústřední týdeník Československé strany lidové, Praha, 1926 – 1929.
Ad 1. ityto knihy edice Knihovna obnovy:
1903-01 Mimra František Sal. Obrázky ze smíšené osady. Řada II. Část V-XX / Katolickému lidu na osadách smíšených napsal František Mimra
1903-02 Hay Jan Leopold, Řezníček Václav, Jana Leopolda Haye, biskupa královéhradeckého, zpráva o visitaci far kraje čáslavského : již roku 1783 k rozkazu císaře Josefa II. vykonal.
1901-03 Brynych Edvard Jan Nepomucký Duch katolické Obnovy – sbírka úvodních článků týdenníku Obnovy, vydávané politickým družstvem tiskovým pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci králové
1903-04 Brynych Edvard Jan Nepomucký Kříže a kalichy – Obrázky ze smíšené osady, Našemu milému lidu; vyd. 2.
1904-05 Řezníček Václav Královéhradecké vzpomínky
1904-06 Hay Jan Leopold, Řezníček Václav Zpráva o visitaci far kraje Chrudimského, již jako královský komisař roku 1782 k rozkazu císaře Josefa II vykonal.
1905-07 Sahula Jiří Karel IV. jako křesťan a vlastenec
1906-08 Sahula Jiří Rozmarné příhody : Řádka drobných humoresek. Díl I-III Díl I. 1906. 175, 1 s. -- Díl II. 1908. 319, 1 s. -- Díl III. 1911. 383, 1 s. Hl
1906-09 Reyl František Reforma manželství
1907-10 Pecka Josef Boleslav Zrcadlo pokrokového tisku
1908-11 Sahula Jiří Rozmarné příhody : Řádka drobných humoresek. Díl I-III Díl I. 1906. 175, 1 s. -- Díl II. 1908. 319, 1 s. -- Díl III. 1911. 383, 1 s. Hl
1909-12 Reyl František Úkoly sociální politiky.
1909-13 Topolský Josef, pseudonym pro Novotný Josef Spiritismus zdokonalením křesťanství?
1909-14* Oltář, poučná a modlitební kniha i zpěvník pro diecesi královéhradeckou.
1910-15 Novotný Josef Index a věda.
1911-16 KohoutFrantišek České drahokamy v koruně Královny nebeské : 32 rozjímání májových ze života českých patronů.
1911-17 Sahula Jiří Rozmarné příhody : Řádka drobných humoresek. Díl I-III Díl I. 1906. 175, 1 s. -- Díl II. 1908. 319, 1 s. -- Díl III. 1911. 383, 1 s. Hl
1911-18 Veselé chvíle – Humoresky různých autorů.
1912-19 Topolský Josef, pseufd. Pro Novotný Josef Člověk bez svobodné vůle? Senzorické a motorické funkce. Emoce. Vůle
1913-20 Pečínková Běla, pseud. Pro Běla Dlouhá Ženy.
1914-21 Topolský Josef, pseud. Pro Novotný Josef Světem k Bohu – obrana víry.
1914-22 Reyl František Jádro křesťanské sociologie.
1914-23, 24 Sahula Jiří Doba předhusitská a husitská.
1915-25 Kaška AntonínKaška Antonín Pravdou ke ctnosti – lidová kázání na všecky neděle a svátky roku církevního. Řada I.
1916-26 Kaška Antonín Hvězda pokoje – kázání k májové pobožnosti.
1916-27 Dostál Alois Požáry vzplály – Dějepisné obrázky z doby husitské.
1919-28 Žák Emanuel Žena v křesťanství – Čtyři konferenční řeči.
1920-29 Žák Emanuel Volná myšlenka – několik kritických hledisek k vyjasnění pojmu.
1920-30 Novák Alois Stanislav Lidová duchovní cvičení v sedmi postních kázáních s konečnou řečí na Hod Boží Velikonoční.
1920-31 Rohleder Josef Tajemství kříže – apologetické promluvy.
1920-32 Kaška Antonín Zrcadlo katolického křesťana – řeči k májové pobožnosti.
1920-33 Konečný Jan V boji o nové náboženství – ke kritice monismu.
1921-34 Topolský Josef, pseud. Pro Novotný Josef Mravnost a náboženství – obrana základů katolické mravouky oproti moderním proudům ethickým.
1920-35 (20) Sahula Jiří Laškovné jiskry – Humoresky.
1921-36 Klug J., Černovský, Ferdinand Bedřich Království Boží – apologetické úvahy pro studující a vzdělané laiky.
1921-36 Kaška Antonín Pravdou ke ctnosti – lidová kázání na všecky neděle a svátky roku církevního. Řada II. Vyd. 1.
*) Tento titul není jistý v úvahu připadají i tyto publikace, které jsou, stejně jako Oltář, v naší Knihovně na místech podle thematu:
Řezníček Jan Dojmy z druhé české pouti do Lúrd. 1909
Doubrava Josef Řeč, již o pohřbu Jana hraběte z Harrachů v Branné dne 17. prosince 1909 proslovil Josef Doubrava, biskup Královéhradecký. 1909
Upomínka na V. všeobecný sjezd katolíků českoslovanských v Hradci Králové od 28. do 31. srpna 1909. 1909
Brychta Antonín O jmění církevním a jeho správě: dle pramenů a s ustavičným zřetelem k novějším a nejnovějším církevním i státním normám a předpisům. 1910
Janč Karel, ed.A Roráte: Výběr zpěvů ke mším sv. rorátním dle Pospíšilova královéhradeckého vydání "Rorátů" pro chrám Páně v Nechanicích. 1910
Reyl František, ed. Zpráva o V. všeobecném sjezdu katolíků českoslovanských, který slaven v Hradci Králové od 28. do 31. srpna 1909. 1910
Zpráva Politického družstva tiskového pod ochranou sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové za 17. správní rok 1910. 1911


Časové úvahy. Bibliografie; šířeji Politické družstvo tiskové, nově Tiskové družstvo – bibliografie.

Brynych Eduard Jan Nepomucký, Reyl František, Keppl Karel, Papež Jiří (aj. red.), 1943
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Poslední sešitek sbírky "Časové úvahy" vyšel r. 1943 jako č. 387/388.
Úplná bibliografie dosud není zpracována. Prozatímní bibliografie:
1. Časopis Časové úvahy v letech 1896 – 1918, témata a osobnosti. Papež Jiří, 2014 (průkopnická, bakalářská práce zpracovávájící bibliografii prvních 22 let existence Časových úvah – pro další roky připravujeme její pokračování; uveřejněno se souhlasem autora).
2. Seznam knih Tiskového družstva pod ochranou sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové Adalbertinum, 1930 (nabídková brožurka).
3. Zvlášť číslované:
Škola a náboženství. Tauber Otokar, 1919, 255.
Naše republika a Řím. Rohleder Josef, 1919, 256.
Katolíci za války – odpovědi na nepřátelské výtky. Skála Václav, 1919, 259. (Zbývá se ovšem otázat, kdo z tzv. katolické monarchie zodpovídá za to, že se Rakousko-Uhersko ve vojně přidalo k potrhlému protestantskému Německu proti pravoslavnému Rusku – vždyť pravoslaví a katolictví jsou si tak blízké! Nezpůsobili to tzv. rádoby katolící? Podobně jako i dnes titíž rádoby katolíci plivají po pravoslavném Rusku po vzoru západních, už ani ne protestantů, ale rovnou bezvěrců. Ba hůř: evropské země jsou ochotny spolupracovat s wahabitskými Saúdy podporujícími terorismus a násilně likvidujícími křesťanství, ale nikoliv s křesťanským Ruskem, které proti tomuto islámskému terorismu úspěšně bojuje!)
Laická morálka. Novotný Josef (někdy pseudonym Topolský Josef), 1920, 263.
Církev československá. Skála Václav, 1920, 264.
Věda a víra o původu světa. Novotný Josef (někdy pseudonym Topolský Josef),1920, 266.
Církevní snahy Husovy. Sahula Jiří, 1920, 268.
Časové záhady výchovy – studie filosoficko-morální. Tauber Otokar, 1920, 269.
Skutky a nikoli pouhá slova papeže míru Benedikta XV. Kašpar Karel Boromejský, 1922, 277.
Československý katechismus – rozklad křesťanství. (Rozbor katechismu dra Farského a Kalouse.). Konečný Jan, 1922, 283.
Církevní úkoly staročeských škol nekatolických. Sahula Jiří, 1923, 284.
Dnešní směry socialismu. Hronek Josef, 1923, 285.<> Sektářské vědomosti o Husovi. Sahula Jiří, 1924, 294.
První průkopníci luterství v Čechách. Sahula Jiří, 1924, 295.
Adventisté. Konečný Jan, 1926, 305.
Biblické ženy a katolická dívka. Kreuser Martin, Oliva Arnošt, 1927, 308.
Pravda a lež o českých dějinách. Díl I. Doba katolická. Díl II. Hus a husitství. Jeřábek Karel (někdy pseudonym Lutislav Karel), 1926, 307, 1927, 310.
Mravní záhady dneška. Tauber Otokar, 1928, 311.
Obraz doby svatováclavské. 1., 2. a 3. díl. Sahula Jiří, 1929, 314, 317 a 318.
Pozn.: Jiří Papež ve své bibliografii, str. 10, uvádí, že se mu nepodařilo dostat se ke dvěma číslům Časových úvah. Jejich zveřejnění připravujeme na tomto místě.


Hlasy svatováclavské

Hálek Vlastimil, Suchoradský Antonín, 1928
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Vycházely v letech 1900 až 1928, vydávalo družstvo Vlast zhruba šestkrát ročně. Výzva: rádi bychom toto periodikum dokompletovali.
16 (1916), č. 4 – 6.
23 (1923), č. 1 – 6. Díl I. 126 str.
24 (1924), č. 1 – 6. Díl II. 155 str. Pozn.: Předchozí a tento ročník vyšly ještě společně jako zde publikované 2. vyd. pod názvem O budoucnosti katolické církve a konci světa ve světle předpovědí Pána Ježíše a proroctví svatých a světic Božích anebo osob zemřelých v pověsti svátosti. Honert Wilhelm Hermann, Oliva Václav, 1931.


Chodil dobře čině. K sebevýchově dívek, zvláště charitních pracovnic.

Knapová Václava, 1946
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

Jediné vyd. K autorství: měla odpovědnost za vydávané publikace. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.


Pojďte k Josefovi.

Černošková Pavlína , 1928
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Ke svatým a k Božím andělům

Jediné čes. vyd. K autorství: generální představená. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.


česká sekce diecesního komitétu České Budějovice – všechny svazky.

Vedral Václav Petr, 1907
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

K autorství: sekretář komitétu. Vydávání bylo ukončeno 1920. Zbrojnice katolická – takto se měly jmenovat spisy vydávané touto sekcí, ovšem pod názvem Zbrojnice … vyšla jen první tři čísla.
1907-1 Dvojí Josef v Zbrojnice katolická Vydání Třetí opravené vydání.
1907-2 Svatek Fr (vydavatel a zodpov. redaktor) v Zbrojnice katolická. II., Manifestační sjezd jihočeských katolíků dne 29. září 1907 v Č. Budějovicích
1908-3 Brožek Josef Bojem k vítězství.
1908-4 P. Klášterní zločiny ve světle pravdy
1908-5 Slavík Karel, Grossmannová Brodská Šest jubilejí v roce 1908
1908-6 Semecký Čeněk Zbrojnice katolická. III, Může-li katolický rolník býti členem strany agrární? (na základě činnosti agrárních předáků a jejich tisku)
1909-7 Malý František Nevěrecké proudy v českém hasičstvu
1910-08 Hitze Franz, Voňavka Josef Bon. Dělnická otázka a snahy o její rozřešení (na rakouské poměry)
1910-9 Dvojí Josef, Slavík K. zodp. redaktor Rukověť křesťanského socialismu : Politické úvahy sociální
1911-10 Mariánský Klemens Svatý Václav a jeho význam pro český národ
1912-11 Slavík Karel Průvody s Velebnou Svátostí (eucharistické) v Lurdech o první české pouti Lurdské ve dnech 2.-5. září 1903
1913-12 Šulc František Věda a víra : na IV. sociálním a řečnickém kursu v Čes. Budějovicích dne 6. ledna 1913
1914-13 Lavorini Tomáš Pohřbívati či spalovati mrtvoly : časová úvaha proti krematistům
1914-14 Šmejkal Josef Světová válka ve světle pravdy ,Vydání 2.
1915-15 Šanda Jan Nepomuk Boží bojovníci : básně 1915
1915-16 Slavík Karel Modlitbová výprava křížová za vítězství a mír pod ochranou Matky Boží, Vydání 2.
1915-17 Schneider Karel O příčinách nakažlivých chorob, zvláště válečných a o prostředcích, jakými se jich můžeme chrániti
1916-18 Králíček Ivan Jak zachráníte svoje miláčky v poli válečném před zkázou mravní i tělesnou? Choratsky; přeložil Jan Žahourek
1920-19 Čech Václav, Slavík K. (zodpovědný redaktor) Ústavní převrat v Čechách


Modli se a pracuj! Modlitební knížka s návodem k životu křesťanskému.

Sedlák Jan Nepomucký, 1909
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

Poprvé 1891, 2. vyd. oprav. a rozš.1902 s 30 duchovními písněmi. Toto je poslední, 3. pozm. vyd s 20 duchovními písněmi.


Josef Florian

Stankovič Andrej, 2008
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Ediční plány Dobrého díla, Kursu a Studia (kvůli duplikaci je u těchto knih napsáno Studijní).
V plánech je označeno, které tituly jsme zařadili do naší Knihovny Libri nostri – jsou v pododděleních podle thematu (s výjimkou všech osmi Sborníků Studia, které zařazujeme přímo sem a to podle čísel zdejšího edičního plánu Studijni-FloJos-Bibl-z.pdf; stejně tak sem zařazujemejako 9. Sborník titul Sbornik-Studi-Sta-Rise-Posl-37-text.pdf. Stříž Antonín Ludvík, 1911, t. j. Studijní, sv. 37).
Např. Studijní, sv. 18 je na dvou místech "zde1" a "zde2"; Studijní, sv. 29 je na dvou místech "zde3" a "zde4", a Studijní, je na dvou místech "zde5" a "zde6".
U těchto tří edic je totiž naším cílem jen výběr knih z té které edice, nikoliv jejich kompletace. Tak u Dobrého díla není sv. 24 liber noster. Podobně u Kursu nejsou našimi knihami sv. 3, 47, 49, 50 a 51.
Archy i Nova et vetera jsou jinde.


Stíny levicového liberalismu – systematický kurs politické filosofie.

Fuchs Jiří, 2022
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica

Jediné čes, vyd,