Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Poslední přírůstky do Knihovny

Průbežný přehled o všech novinkách můžete získat nastavením RSS kanálu

.

Řád. Revue pro kulturu a život (1935 – 1944) – všechna čísla, vč. kompletní bibliografie. Časopis pro ochranu nenarozeného života, informace z Církve, katolická literatura (1996 – 2015).

Voříšek Rudolf aj red., Dachovský Karel, 1932
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Časopis prvně vycházel v letech 1932 – 1944. V 1. polovině 1. ročníku Řád redakčně vedli Franz Jan a Berounský Stanislav, 2. pololetí redigovali Vodička Timotheus a Voříšek Rudolf; 2. – 4. ročník redigoval Lazecký František s redakčním kruhem; 5. ročník Hertl Jan a Lazecký František s redakčním kruhem; a 6. – 10. ročník opět Lazecký František s redakčním kruhem. Jednotlivá čísla kteréhokoliv ročníku si lze v textovém tvaru stáhnout na adrese. Zde je také diplomová práce Řád. Revue pro kulturu a život (1932 – 1944). Esserová Jitka, 2010, z níž uveřejňujeme perfektně zpracovanou bibliografii tohoto časopisu.
Podruhé časopis vycházel v letech 1996 – 2015. K disposici máme jeho elektronickou podobu od č. 3 roku 2004 do č. 2 roku 2008. Pokud byste věděli o elektronické podobě některého dalšího čísla, prosíme o laskavé sdělení zdroje. Pán Bůh Vám odplať!


Zjevení svatého Jana

Miklík Josef Konstantin, 1947
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Přeložil [z obecného latinského znění podle řeckého textu] a vysvětluje Dr. Konstantin Miklík.
Ale informovaný čtenář, který zná údaje uvedené u knihy Ježíš Kristus. Miklík Josef, 1948 v pododd. 0107 Biblické dějiny, může právě k této úvodní větě žádat vysvětlení. Především: který Dr.? A dost překvapivě ne ThDr., ale PhDr. A vrhl se PhDr. na pole biblistiky, kde byl více doma druhý Miklík, ThDr.? Ano. Souvisí to s thematem spisu a s bojovností otce PhDr. Také údaj o nakladatece svědčí o tom, že identifikace autora je správná, PhDr. u ní vydával, ThDr. nikoliv. Takže "Konstantin" není uvedeno omylem. I v době vyd. nesamozřejmá preference Vulgaty dosvědčuje správnost identity autora.
(Více o autorovi viz Satan na Svaté Hoře – uzdravení posedlé Juliany Steimlové na Sv. Hoře r. 1881 v pododd. 0305: O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore.)


Osobnosti, doba a Libochovicko

Korous Karel, 2020
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Historický místopis Zemí Koruny české

3. dopl. vyd. Pohled na významné osobnosti Libochovic a okolí v souvislostech doby. Všichni výrazně ovlivnili dějiny místní, někteří evropské a jeden z nich i světové. Všichni v něčem a v různé míře lidsky chybovali. Navzájem se povahově, charakterově i nadáním velice lišili. Společná jim byla nejen katolická víra, ale i úcta k tradici, odpovědnost za podřízené i pomoc potřebným.


Pan-Evropa. Praktický idealismus – Praktischer Idealismus

Coudenhove-Kalergi Richard Nicolaus von, hrabě, 1926
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení:

Klíč pro pochopení toho, co se v posledních desetiletích s Evropou děje.
A. V knize Pan-Evropa (s předmluvou Eduarda-Edvarda Beneše), 1926, Kalergi uvádí všechny možné "důvody" pro vznik tzv. sjednocené Evropy, „bojuje“ hlavně proti národům a národním hranicím. Logicky vidí 1. světovou válku jako vítězství liberalismu nad konservatismem a to je pro něj důležitý impuls pro centralizaci Evropy. Centralizace Evropy formou rozbití hranic národních států je podle něj něco jako „lék na všechny neduhy“. Občan, spíše ovčan Semil by se měl, dle autora, cítit stejně jako Sas i Čech. Výraz euroregiony se zde nevyskytuje. Společnou řečí by podle Kalergiho měla být angličtina, prý esperanto doby. Závěrečná věta knihy je licoměrná a zavádějící ("Panevropa bude ve jménu víry, naděje a lásky")! Cílem knihy je tak centralizace Evropy za každou cenu. Zdánlivá nevinnost této knihy, která se europříznivcům a méně informovaným může i líbit, je jen „jednou stranou mince“.
B. Tou druhou, děsivou stranou je cesta, jak toho dosáhnout. Proto druhá kniha, Praktický idealismus – Praktischer Idealismus,1925. Tuto druhou, zcela rozhodující knihu, proti všem našim zásadám, uveřejňujeme v němčině; český text totiž k disposici není – i když by čeští vlastenci tuto knihu měli bedlivě studovat. Kniha obsahuje hlavní Kalergiho metody, jak přeformátovat evropské poměry, obsahuje prostředky i cíle, k nimž míří dnešní tzv. evropské hodnoty, kterými nás zásobují korporátní média.
Snad jen prozatím uveřejňujeme česky několik dílčích pasáží, než se najde překladatel, který si bude vědom, že jde o bibli vládnoucí evropské spodiny, která si zaslouží překlad.
Ba) Coudenhove-Kalergi, Prakticky-idealismus cesky. Naxera Norbert, 2020 – několik podstatných pasáží.
Bb) Historie: Listování v Kalergim. Suk Jiří, 2017, otištěno na Neviditelném psu.
Bc) Článek Richard Coudenhove-Kalergi, Ideologický otec Evropské unie. Beau Albrecht, 2017 – z webu Délský potápěč.
Doplňující pozn.: Srov. text Laureáti Európskej ceny (držitelé ceny hraběte Richarda Mikuláše Coudenhove-Kalergiho). Liechtenstein Nikolaus von, princ, 2020 , v pododdělení 1612 Novodobé dokumenty, týkající se našeho národa.


Constitutiones dogmaticae Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani ex ipsis eius actis explicatae atque illustratae

Granderath Theodor, 1892
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Dokumenty sněmů církevních

Vážnějším zájemcům můžeme poslat i sken VatiSnem1892a-text.pdf jiného exempláře této knihy, který je zřetelnější, ale má nepatrně horsí OCR.


Acta et decreta Sacrosancti et Oecumenici Consilii Vaticani die 8. decembris 1869 a SS. D. N. Pio P. IX. inchoati

sněm, 1871
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Dokumenty sněmů církevních


Život dítěte v milosti posvěcující. Pracovní příručka pro dnešní pastoraci dětí.

Tomášek František, 1938
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Apoštolát


Vítězové

Braito Silvestr Maria Josef aj. red., 1948
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

"Vítězové. Naši Vítězové musejí více proniknouti. Dočítáte se v Hlubině, v čem záleží křesťanská dokonalost, o tom, že všichni jsou povoláni ke svatosti. Proto jsme založili sbírku Vítězů, abychom ukázali na nejstarších i na nejnovějších příkladech, že všechny stavy a všechny povahy mohou opravdu uskutečniti Krista a jeho učení v konkrétním životě. Proto uveřejňujeme především životy svatých neznámých, poslední doby. Všechny řády i kongregace tu mají příležitost ukázati světu svůj skrytý poklad, ukázati, jak jejich duch vedl skrze svaté zakladatele anebo svaté členy, jak vedl k naplněni Evangelia. Máme již řadu rukopisů v zásobě, takže již celý příští rok je vlastně obsazen. Prosíme proto všechny své čtenáře, aby se podle možností abonovali i na Vítěze anebo aspoň, aby upozornili na Vítěze ty, kterým je Hlubina poněkud vysoká. Zvláště veledůstojní páni mohli by nám zde svou propagací velmi prospěti. Vítězové jsou zaručeni, nejsou v krisi, ale je nám líto, že nejsou ještě více rozšířeni. Vydali jsme již 10 životů svatých. V tomto počtu může každý najiti svého svatého, svůj vzor. Braito" Vítězové. Na hlubinu 1935, č. 10, str. 644n.
V 1. roč. (soubor Vitez01-r0.pdf) dosud chybí svazek Úlomky – příloha k 1. ročníku měsíčníku Vítězové,1934. V roč. 2 chybí sv. 0209. V roč. 3 chybějí sv. 0302 a 0310. V roč. 4 chybí sv. 0408. V roč. 5 chybí sv. 0502. V roč. 6 chybějí sv. 0603. V roč. 7 chybějí sv. 0703, 0705, 0707 a 0708. A roč. 8 v r. 1941 Němci zakázali (poslední byl sv. 0805), takže pokus o pokračování byl učiněn až po osvobození Československa v r. 1946; snad pro nedostatek invence vyšla ale už jen dvě čísla. Nám tu chybí sv. 6, jehož specifikaci ani neznáme.
Pozn.: Jednotlivé svazky jsou různého původu. Pokud by někomu vadila horší kvalita některého svazku, napište nám – pokusíme se daný svazek obstarat odjinud.


Jitro – časopis středoškolských studentů katolických. Bibliografie Edice Jitra. Úsvit – výchovný časpis pro katolickou studující mládež.

Pecka Dominik, 1942
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Časopis Jitro nejdříve vycházel jako příloha Studentské hlídky (od roč. 4 – 1112, s výjimkou roč. 8 a 9 – Sh1718 a ShZv1819), od 1. roč. Ji1920 pak samostatně. "Nultým" roč. Jitra byla příloha Poesie. Ukázky středoškolské Musy (viz zde Sh1011). Je tedy Vilém Bitnar vlastně zakladatelem Jitra.
Časopis zažil čtyři hrozná období. Poprvé hned při zahájení vydávání v revolučním roce 1918 – 1. číslo smělo vyjít až v červnu 1919, a i když začalo oslavným článkem na škůdce v čele státu, další číslo vidíme až v listopadu 1919. Duhým takovým obdobím byl německý nacionální socialismus – poslední číslo roč. 24, 4243, bylo třetí, další vydávání Němci zakázali. Po osvobození Československa Rudou armádou navázal P. D. Pecka po necelé tři roky jako red. časopisu Úsvit, ale pak se to zase pokazilo; místo německého levičáckého nacismu přišel polointernacionální levičácký komunismus. A čtvrté období nastalo po listopadové internacistické revoluci, kdy časopis už nebyl obnoven.
Pro provázání s časopisem Jitro hodláme zařadit bibliografii Edice Jitra sem a ne do pododd. 1501: Bibliografie české katolické literatury.
V časopisu dusud chybějí: V roč. 2122, Cyrillo-Methodějský Věstník studentský str. 1 – 4, a v roč. 3637, č. 6, Raport str. 5 a 6. Zatím také chybějí roč. 2324, některá čísla roč. 2526, celý roč. 2829 a obálky čísel 3839.


Charakterní jinoch

Tóth Tihamér, 1940
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

Orig.: A jellemes ifjú, 1925. Jediné české vyd. Viz v tomto pododd. slov. vyd. Charakterný mladík.