Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Poslední přírůstky do Knihovny

Průbežný přehled o všech novinkách můžete získat nastavením RSS kanálu

.

Biblická hermeneutika. Pravidla k správnému výkladu Bible.

Col Rudolf, 1938
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Děkujeme za tip, kvalitní naskenování vč. OCR i doporučující posudky, které přikládáme: ČKD 1938, č. 5, str. 429n. Pán Bůh odplať!


Opera moralia Sancti Alphonsi Mariae de Ligorio Doctoris Ecclesiae I. – IV. (Theologia moralis. Tomus primus – quartus. Editio nova.)

Alfonso Maria de Liguori, svatý, Gaudé Léonard, 1912
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

1. Tractatus de conscientia, de legibus, de virtutibus theologicis, et de primis sex decalogi praeceptis. 1905.
2. Tractatus de septimo et octavo decalogi praeceptis, de praeceptis ecclesiae, de statibus particularibus, de actibus humanis et de peccatis. 1907.
3. Tractatus de sacramentis in genere; de baptismo et confirmatione; de eucharistia; de poenitentia; de extrema unctione et ordine. 1909.
4. Tractatus de matrimonio, et de censuris, praxim confessarii, examen ordinandorum ac indicies. 1912.
Víckrát nevyšlo.


Jitro – časopis středoškolských studentů katolických. Bibliografie Edice Jitra. Úsvit – výchovný časpis pro katolickou studující mládež.

Pecka Dominik, 1942
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Časopis Jitro nejdříve vycházel jako příloha Studentské hlídky (od roč. 4 – 1112, s výjimkou roč. 8 a 9 – Sh1718 a ShZv1819), od 1. roč. Ji1920 pak samostatně. "Nultým" roč. Jitra byla příloha Poesie. Ukázky středoškolské Musy (viz zde Sh1011). Je tedy Vilém Bitnar vlastně zakladatelem Jitra.
Časopis zažil čtyři hrozná období. Poprvé hned při zahájení vydávání v revolučním roce 1918 – 1. číslo smělo vyjít až v červnu 1919, a i když začalo oslavným článkem na škůdce v čele státu, další číslo vidíme až v listopadu 1919. Duhým takovým obdobím byl německý nacismus – poslední číslo roč. 24, 4243, bylo třetí, další vydávání Němci zakázali. Po osvobození Československa Rudou armádou navázal P. D. Pecka po necelé tři roky jako red. časopisu Úsvit, ale pak se to zase pokazilo; místo německého levičáckého nacionálního socialismu přišel polointernacionální levičácký komunismus. A čtvrté období nastalo po listopadové internacistické revoluci, kdy časopis už nebyl obnoven.
Pro provázání s časopisem Jitro hodláme zařadit bibliografii Edice Jitra sem a ne do pododd. 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Sborník kontroversí. Sbírka přednášek, odpovídajících na časová hesla protináboženská. Díl I. až V.

Soukup Emilian František (red.), 1934
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

Díl I. Bůh a člověk. Díl II. Mravní život. Díl III. Co je v Bibli. Díl IV. Církevní problémy. Díl V. Společenské problémy. Vyšlo pouze jednou.


Revers pánů a rytířstva v Království českém; Dem durchlauchtigen, Hochgeborenen Fürsten und Herrn

Budovec z Budova Václav, pán, aj.; Schlick Joachim Andreas von, Graf , 1620
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Středověké právo a náš národ – Svatá říše římská

1. Kapitulační revers v Praze uvízlých poražených (tzv. českých) šlechticů, kteří zradili český národ a válčili na straně Němců (s výjimkou Bavorů), vydaný pátého dne po záchraně českého národa na Bílé hoře a předaný Maxmiliánu Bavorskému, vítězi a náměstku císaře.
2. Datum Görlicz, den 2. Martii Ao 1621. Jedna z proseb o milost německého vůdce "českých" pánů.


Gréckokatolícky katechizmus pre ľudové školy a pre nižšie triedy stredných škôl.

Kontratovič Irinej(?), 1943
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Východ

2. vyd. (108 stran, autro není uveden), předtím vyšel 1937 (98, resp. 100 stran, jako autor je uveden predstavený užhorodského katedrálneho chrámu – v roce 1949 – protojerej Irinej Kontratovič).


Abeceda filosofického myšlení

Prinz Jiří, 2013
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica


Iluze etických relativistů. Systematický kurz etiky.

Fuchs Jiří, 2020
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica


Studentská hlídka (všechna čísla). Život. Katolík (všechna čísla až do německého zákazu).

Bitnar Vilém, Doležal Josef, Formánek František, Kozák Josef, Kajpr Adolf aj. red., 1948
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Podnázvy: Studentská hlídka (1909 – 1918, v letech 1915 a 1916 nevycházelo) – časopis katolického studentstva, – list katolického studentstva českoslovanského (později); Život (1918 – 1936) – myšlenky o socialismu, umění, náboženství a politice, – myšlenky o náboženství, životě, umění a politice, – revue pro politiku, kulturu a umění, – revue pro veřejné otázky současnosti, náboženství, kulturu, politiku, – časopis pro veřejné otázky současnosti, náboženství, kulturu a politiku (od r. 1928); Katolík (1936 – 1942 po č. 13, 1945 jen č. 1 – 1948 po č. 9) – list Svazu katolických mužů (a Katolické akce), – list pro kulturu a život z víry (od r. 1945).
Příloha Studentské hlídky Jitro (ve Sh1112 až 1415) se r. 1919 osamostatnila a je proto v naší Knihovně zařazena už k tomuto samostatnému časopisu. Ovšem péčí Bitnarovou se už ve Sh10 objevuje nestránkovaná nepravidelná příloha Poesie, která ve Sh1011, stále ještě nestránkovaná a nečíslovaná ale již pravidelná, dostává název: Poesie. Ukázky středoškolské Musy. Také ji už zařazujeme k Jitru.
U roč. Sh1314 je chyba stránkování – po str.128 následuje str. 133; nic není vynecháno. Z roč. Zv2324 jsme str. 161 až 333 vyndali, neboť tvoří samostatnou publikaci Svatý Tomáš Aquinský. Thomas de Aquino, svatý, Pius XI., Krlín Josef (red.), 1924– je zařazena v pododd. 1302 Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302.
K bibliografii zatím:
Bibliografie periodika Katolík (1945 – 1948) – převzato z adresy.
Česká liga akademická 1906 – 1916. Ročenka vydavatele.


Dešť růží. Časopis věnovaný úctě sv. Terezie Ježíškovy a Bl. Anežky České.

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla) red., 1929
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři

Školské sestry OSF, sv. 37. Šlo jen o čtvrtletník, proto není zařazeno v pododd. 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka. Vyšlo 13 ročníků, poslední 1941; pak jej Němci zakázali. Po porážce Německa už nebyl obnoven.