Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Poslední přírůstky do Knihovny

Průbežný přehled o všech novinkách můžete získat nastavením RSS kanálu

.

Držitelé ceny hraběte Richarda Mikuláše Coudenhove-Kalergiho

Liechtenstein Nikolaus von, princ, 2019
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače

Autor je předsedou Evropské společnosti Coudenhove-Kalergi, nazvané po člověku, který již roku 1925 (t. j. ještě před A. Hitlerem – Norimberské zákony jsou až z r. 1935) předložil v knize Praktischer Idealismus eugenický návrh na Novou Evropu, Pan Evropu tvořenou jediným rasově nově vytvořeným národem. A. Hitler sice padl r. 1945, ale vedoucí činitelé se obrátili k utopii Kalergiho a pokoušejí se ji postupně realizovat (Schengen, euro, migranti ...). Dnešním vedoucím činitelům byl "myslitel" vzorem i v tom, že neměl vlastní děti.
Někteří z uvedených laureátů Kalergiho ceny jí byli oceněni jen jako tzv. křoví. Převzato z http://www.coudenhove-kalergi-society.eu – z nouze angličtina, za záhodný překlad do češtiny předem děkujeme. Cena se uděluje každé dva roky, v lednu za minulý rok, takže cena za rok 2018 byla udělena "ukrajinské nebeské setnině" in memoriam. Připojujeme zprávu o udělení ceny – jako příklad A. Merkelové – i zprávu pro rok 2018 (i zde prosíme o laskavý překlad).
Viz Pan-Evropa. Praktický idealismus – Praktischer Idealismus. Coudenhove-Kalergi Richard Nicolaus von, hrabě, 1926 v pododd.: 1109: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...).


Traktát o Nejsvětější Trojici

Newman John Henry, blahoslavený 2010, 1931
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Nejsvětější Trojici, De Deo trino (trinitologie)

Dominikánská edice Krystal, sv. 8.


Časové úvahy. Bibliografie; šířeji Politické družstvo tiskové, nově Tiskové družstvo – bibliografie.

Brynych Edvard Jan Nepomucký, Reyl František, Keppl Karel, Papež Jiří aj. red., 1940
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Zveřejnění sbírky "Casové úvahy" připravujeme. Úplná bibliografie dosud není zpracována. Prozatímní bibliografie:
1. Časopis Časové úvahy v letech 1896 – 1918, témata a osobnosti. Papež Jiří, 2014 (průkopnická, bakalářská práce zpracovávájící bibliografii prvních 22 let existence Časových úvah – pro další roky připravujeme její pokračování; uveřejněno se souhlasem autora).
2. Seznam knih Tiskového družstva pod ochranou sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové Adalbertinum, 1930 (nabídková brožurka).
Škola a náboženství. Tauber Otokar, Časové úvahy 1919, 255.
Časové záhady výchovy – studie filosoficko-morální. Tauber Otokar, Časové úvahy 1920, 269.
Skutky a nikoli pouhá slova papeže míru Benedikta XV. Kašpar Karel Boromejský, 1922, 277.
Adventisté. Konečný Jan, Časové úvahy 1926, 305.
Biblické ženy a katolická dívka. Kreuser Martin, Oliva Arnošt, 1927, 308.
Jiří Papež ve své bibliografii, str. 10, uvádí, že se mu nepodařilo dostat se ke dvěma číslům Časových úvah. Jejich zveřejnění připravujeme na tomto místě.


Dvanásti

Arrighini Ambrogio Angelico, 1950
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

2. vyd. (1. vyd. 1935). Orig. I Dodici (Apostoli), 1935; v češtině nevyšlo. V případě vážného zájmu můžeme naskenovat.


Cesta duše k Bohu. Putovanie mysle k Bohu. Itinerarium mentis in Deum.

Bonaventura de Balneoregio, svatý, 1949
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

Latinsky, česky a slovensky. Dominikánská edice Krystal, sv. 5. Slov. Lucký Metod, 1949.


Abecední seznam věcí obsažených v Theologické Summě a častěji potřebných pro život.

Thomas de Aquino, svatý, Habáň Metoděj Petr, 1940
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

Dominikánská edice Krystal, sv. ?. Pozn. k autorství – v knize je uvedeno "sestavili dominikánští bohoslovci v Olomouci", NK ČR píše "profesoři dominikánského bohovědného učiliště", konečnou odpovědnost ovšem má P. PhDr. ThDr. Metoděj Habáň OP, který byl v té době provinciálem.


Nevezmeš jména Božího nadarmo

Braito Silvestr Maria Josef, 1947
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 1. až 3. přikázání Boží

3. neznm. vyd. (1. a 2. vyd. 1942).


Řád života. Glosy k praktické filosofii.

Vodička Timotheus, 1944
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

Dominikánská edice Krystal, sv. 67.


Listy o Katolické akci. 1. List sv. otce Pia XI. o katolické akci episkopátu Brasilie. 2. Poslední slovo papeže Pia XI. "O katolické akci" – Apoštolský list k biskupům ostrovů Filipinských z 18. ledna 1939. 3. Pastýřský list o Katolické akci.

Pius IX., Pícha Mořic, 1940
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Apoštolát

List do Brazílie vyšel 1936, do Filipín 1939. List biskupa Píchy (ad 3.) vyšel roku 1940 dvakrát (jednou jako Časové úvahy roč. 43, č. 3 – 4, podruhé ve Frýdku).


Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. I. Patero knih Mojžíšových. Část 1. Genesis a Exodus.

Hejčl Jan, 1930
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky nebo latinsky

Podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil P. Jan Hejčl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 168.
K této knize zařazujeme celé lidové vyd. se spraveným formátováním a řazením stran.