Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Encyklika Ad catholici sacerdotii O katolickém kněžství

Pius XI., 1936
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Rolník, živnostník a duchovní

Jiné vyd. (označeno jako 1.) vyšlo ještě r. 1941.