Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Smrt ve středu

Hájek Petr, 2009
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Hromadné sdělovací prostředky (média), veřejné mínění

Analýza některých událostí jedenadvacátého století (např. válka v Iráku, gruzínská válka) dokazuje, že nevznikly z mocenského pnutí na globální scéně, nýbrž mají své kořeny ve vnitřní politice Spojených států. Výklad vývoje nového milénia coby zamlžování skutečnosti mediální manipulací. Aktuální mocensko-politická situace má, podle autora, podobu synthesy reality a manipulace. Zástupce vedoucího kanceláře presidenta pro oblast komunikačních a kulturních strategií interpretuje pozadí nedávných světových i vnitropolitických událostí. Ze strany Církve nepozorujeme v tomto směru jakoukoliv aktivitu, čelný laik pan Bělobrádek naopak jezdí do USA pro rozumy. Volně dostupné na internetu.