Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Na výboj!

Beaupin Eugène, 1925
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Autorizovaný překlad z patnáctého francouzského vydání knížky Pour être Apôtre od Msgre. Beaupina S. S. (v knize je mylně uvedena iniciála křestního jména L. a některé knhovny mylně uvádějí Louis), * 18. 4. 1877 v Montargis, rok úmrtí není znám.